Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat 2014

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/053174-G
Všem KVS SVS, MěVS SVS Praha,
všem SVÚ, KVL Brno + svazy – viz rozdělovník níže
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
V Praze dne: 27.05.2015

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat 2014

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si vás touto cestou informovat o Zprávě o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2014, která je nově dostupná na http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-zz-2014.html.

Jde o informační bulletin, který navazuje na zprávy o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v předchozích letech.

Zpráva podává ucelený přehled o počtech a výsledcích diagnostických úkonů provedených v rámci plnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace a v rámci ozdravovacích programů. Tyto údaje jsou doplněny o informaci o strategii a cílech činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat, o stručnou charakteristiku sledovaných nákaz a o vyhodnocení dosažených výsledků.

Zpráva tak přináší informace o nákazové situaci v ČR a činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat užitečné pro veterináře, chovatele a další odbornou, případně i laickou veřejnost.

Údaje obsažené v bulletinu svědčí nejen o dobré nákazové situaci v ČR, ale současně i o úsilí, které SVS věnuje udržení a kontrole nákazové situace spolu s chovateli a soukromými veterinárními lékaři, kterým touto cestou děkujeme za spolupráci v roce 2014.

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Rozdělovník:

Český svaz chovatelů holštýnského skotu
Český svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Dorper Asociace CZ
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Českomoravská drůbežářská unie, o.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český rybářský svaz
Rybářské sdružení České Republiky
Český svaz včelařů, o.s.
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.
Asociace profesionálních včelařů, z.s.

281348632_0_zprava_o_cinnosti_v_oblasti_ochrany_zdravi_zvirat_2014.pdf