Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat 2015

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2016/058326-G
Všem KVS SVS, MěVS SVS Praha,
Všem SVÚ, KVL Brno + svazy – viz rozdělovník níže
Vyřizuje: MVDr. Marie Bleierová
Telefon: +420 227 010 383
V Praze dne: 19.05.2016

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat 2015

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že Státní veterinární správa v návaznosti na předchozí roky vydává Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2015. Zprávu naleznete na webových stránkách SVS, na záložce „Zdraví zvířat“:
http://eagri.cz/public/web/file/463312/ib1602cz.pdf.

Stejně jako v předchozích letech podává zpráva ucelený přehled o počtech a výsledcích diagnostických úkonů provedených v rámci plnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace a v rámci ozdravovacích programů.

Zpráva zároveň shrnuje informace o nákazové situaci v ČR a pojednává o činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat. Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat pro rok 2015 bylo udržení dobré nákazové situace a ochrana území před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka nebo pro zdraví zvířat. Tento cíl se daří plnit. Navíc se v roce 2015 podařilo získat od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) status země prosté moru malých přežvýkavců a status země se zanedbatelným rizikem BSE.

Příznivá nákazová situace je výsledkem úsilí nejen Státní veterinární správy, ale i chovatelů a soukromých veterinárních lékařů, kterým bychom rádi touto cestou poděkovali za spolupráci v roce 2015.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Český svaz chovatelů masného skotu
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Dorper Asociace CZ
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Českomoravská drůbežářská unie, o.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český rybářský svaz
Rybářské sdružení České republiky
Český svaz včelařů, o.s.
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.
Asociace profesionálních včelařů, z.s.