Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zveřejnění prostého statusu Newcastleské choroby drůbeže

Č. j.: SVS/2018/107162-G
Vyřizuje: MVDr. Marie Sopková
Telefon: +420227010221

Dle rozdělovníku

V Praze dne 10. 9. 2018

Zveřejnění prostého statusu Newcastleské choroby drůbeže

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění článku o znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s Newcastleskou chorobu drůbeže (pseudomor) v České republice na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Státní veterinární správa (SVS) obdržela dne 7. 9. 2018 od OIE informaci o uveřejnění tohoto článku na odkaze:

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Self_declaration_Czech_Republic_Newcastle_disease.pdf.

Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy.

V článku je uvedeno, že od 24. července 2018 je Česká republika prostá Newcastleské choroby. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit

2. Ministerstvo zemědělství, Ing. Petr Jílek – náměstek pro řízení Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství

3. Českomoravská drůbežářská unie,, z. s.

4. Sdružení drůbežářských podniků

5. Český svaz chovatelů

– Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
– Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu

6. Asociace soukromého zemědělství ČR

7. Všem KVS a MěVS v Praze

8. Schválení SVL pro MKZ

9. Unie českých a slovenských zoologických zahrad

10. Záchranné stanice

– filipiteam@seznam.cz
– hlavacek.xx@seznam.cz

11. Klub přátel exotických ptáků KPEP a Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP

– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz

12. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj

– Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz

13. Klub chovatelů zebřiček ČR

– Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz

14. WPA CZ-SK

– Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz

15. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy

– Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz

16. ČSCH ZO Kdyně II

– Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz

17. Forpus klub

– RNDr. Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz

18. Klub chovatelů andulek KCHA

– Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com

19. Český klub chovatelů korel 4

– Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz

20. Český klub chovatelů agapornisů CZAC

– Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz 4

21. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků

– Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz

22. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva

– Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz

23. Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz

24. všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS

25. Klub chovatelů vodní drůbeže

– Barcuch Dušan – dusan.barcuch@razdva.cz
– Baťha Lukáš – L.BATHA@seznam.cz
– Dědková Dana – dedkova.dana@volny.cz
– Hlava Luděk – Hlava.Ludek@seznam.cz
– Jorda Petr – jorda.p.chovdr@seznam.cz
– Jorda Michal – jordamichal@seznam.cz
– Kalaš Jaroslav – kalas.jaroslav@tiscali.cz
– Peterka Tomáš – tomy.peterka@seznam.cz

26. Ing. Eliška Stejskalová – e-mail: drubez@cschdz.eu

27. Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu

28. Agrární komora

29. Komora veterinárních lékařů

30. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík

31. Veterinární a farmaceutická univerzita


605720846_0_Informace_chovatelum_drubeze_o_zverejneni_prosteho_statutu_NCD_na_OIE