Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zveřejnění statusu na OIE – ČR země prostá vysoce patogenní aviární influenzy

Státní veterinární s práva

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny : epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky : d2vairv

Č. j.: SVS/2021/102045-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 20.08.2021

Zveřejnění statusu na OIE – ČR země prostá vysoce patogenní aviární influenzy

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) byl zveřejněn článek o znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s vysoce patogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou) v České republice.

Státní veterinární správa obdržela dne 20. 8. 2021 od OIE informaci o uveřejnění tohoto článku na odkazu:

https://www.oie.int/app/uploads/2021/08/2021-07-czechrepublic-hpai-eng.pdf

Česká republika splnila všechny podmínky pro znovuzískání prostého statusu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy.

V článku je uvedeno, že Česká republika je od 26. července 2021 prostá vysoce patogenní aviární influenzy. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
3. Schválení SVL pro MKZ
4. Agrární komora
5. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
6. Sdružení drůbežářských podniků
7. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Radek Novotný, novotny@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
8. Asociace soukromého zemědělství ČR
– Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
9. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
10. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
– Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
– Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
11. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
– Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
12. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
13. Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
14. WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
15. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
16. ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
17. Forpus klub o.s.
– RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
18. Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
19. Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
20. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, knpdy@seznam.cz
21. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
22. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
– Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
23. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
24. Komora veterinárních lékařů
25. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
26. Veterinární univerzita Brno
27. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
28. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz