Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zveřejnění statusu na WOAH – ČR země prostá vysoce patogenní aviární influenzy

Státní veterinární s práva

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2022/075249-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 02.06.2022

Zveřejnění statusu na WOAH – ČR země prostá vysoce patogenní aviární influenzy

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH), byl zveřejněn článek o znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s vysoce patogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou) v České republice.

Česká republika splnila všechny podmínky pro znovuzískání prostého statusu podle WOAH kodexu pro suchozemské živočichy a dne 2. června 2022 obdržela Státní veterinární správa od WOAH informaci o uveřejnění tohoto článku, který je dostupný na odkazu:

https://www.woah.org/app/uploads/2022/06/2022-06-czechrep-hpai-eng.pdf

V článku je uvedeno, že Česká republika je od 16. května 2022 prostá vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže. Zveřejněním na WOAH webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

Světová organizace pro zdraví zvířat byla dříve známá pod zkratkou OIE (Office International des Épizooties), od června 2022 změnila svůj název i zkratku a nově vystupuje pod názvem World Organisation for Animal Health’s (WOAH). Zaměření organizace však zůstává stejné – zlepšit zdraví zvířat pro bezpečnější a udržitelnější svět.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Petr Jílek, náměstek pro řízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání
2. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
3. Schválení SVL pro MKZ
4. Agrární komora
5. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
6. Sdružení drůbežářských podniků
7. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
8. Asociace soukromého zemědělství ČR
– Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
9. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
10. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
– Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
– Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
11. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
– Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
12. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
13. Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
14. WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
15. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
16. ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
17. Forpus klub o.s.
– RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
18. Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
19. Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
20. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, knpdy@seznam.cz
21. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
22. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
– Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
23. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
24. Komora veterinárních lékařů
25. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
26. Veterinární univerzita Brno
27. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
28. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz