Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zveřejnění statusu země prosté aviární influenzy

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/082348-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 15.07.2020

Zveřejnění statusu země prosté aviární influenzy

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat, že na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) byl zveřejněn článek o znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s aviární influenzou (ptačí chřipkou) v České republice.

Státní veterinární správa obdržela dne 15. 7. 2020 od OIE informaci o uveřejnění tohoto článku na odkazu:

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_07_CzechRep_ENG.pdf

Česká republika splnila všechny podmínky pro znovuzískání prostého statusu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy.

V článku je uvedeno, že Česká republika je od 12. června 2020 prostá aviární influenzy. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
3. Schválení SVL pro MKZ
4. Agrární komora
5. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
6. Sdružení drůbežářských podniků
7. Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová – drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš – rames@cschdz.eu
8. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný – kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
9. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
10. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, prezident, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, tajemník, hlavacek.xx@seznam.cz
11. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
12. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
13. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, – svadlenka.jiri@seznam.cz
14. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
15. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
16. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
17. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
18. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
19. Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
20. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
21. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
22. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
23. Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz
24. Komora veterinárních lékařů
25. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
26. Veterinární a farmaceutická univerzita


priloha_804064410_0_Zverejneni_statusu_zeme_proste_aviarni_influenzy