Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

2017 – Informace SVS

Tisková zpráva SVS – Polsko vyhlásilo ohnisko ptačí chřipky u českých hranic, uzavřená pásma zasáhnou i do ČR

Polské dozorové orgány dnes oznámily vyhlášení ohniska vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v malochovu drůbeže v těsné blízkosti českých hranic. Státní veterinární správa (SVS) v reakci na to vydala mimořádná veterinární opatření, která vymezí uzavřená pásma ohnisek v příhraniční oblasti v Královéhradeckém kraji.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza (celá ČR)

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o vydání Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky na území České republiky, které budou dnes vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR ke dni 9. 1. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám touto cestou předat některé aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

Tisková zpráva SVS – SVS rozhodla o utracení veškeré drůbeže v ochranných pásmech v Ivančicích a v Moravském Krumlově

Státní veterinární správa (SVS) dnes na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově.

Informace SVS – Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

Zasílám informaci o potvrzení výskytu vysocepatogenní aviární influenzy (HPAI) na našem území v chovu drůbeže a u volně žijících ptáků.

Tisková zpráva SVS – Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu.