Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

2022 – Informace SVS

Evropský zákon o zdraví zvířat

Důležité dokumenty z jednání FVE v Londýně připravil a přeložil MVDr. Jan Bernardy Ph.D. Evropský zákon o zdraví zvířat Směrnice […]

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/096865-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/096343-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2022

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2022

Sběr dat o používání antimikrobik – důležité sdělení ÚSKVBL

Vážená paní prezidentko,

s blížícím se termínem povinného sběru údajů o používání antimikrobních léčivých přípravků ve veterinární medicíně je třeba zahájit konkrétní kroky k realizaci systému.

Tisková zpráva SVS – Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům

Současné vysoké teploty mohou negativně ovlivnit pohodu a zdraví zvířat, proto Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele, aby dodržovali důležité zásady.

Centrální evidence psů v novele veterinárního zákona

Poslanecká sněmovna nyní v červenci schválila novelu veterinárního zákona, která řeší – mimo jiné – otázku povinné registrace psů v centrální evidenci.

Editorial – MVDr. Petra Šinová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po období relativního blahobytu, přichází období nedobrovolného utahování opasků.

Z činnosti prezidentky

Sněm máme zdárně za sebou a naše práce po krátkém oddychu opět pokračuje.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

delší dobu nyní přemítám, čemu se ve zprávě Mediální komise nyní věnovat.