Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006

.

Potvrzování průkazů koní a provádění zdravotních zkoušek

.

Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků pro potřeby monitoringu a v případě podezření na aviární influenzu (AI) – aktualizovaná verze dopisu č.j. 2005/1110/VET ke dni 14.2.2006

.

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře (Zasílat na příslušnou KVS ČR !!)

.

Informace – osoba pověřená vedením evidence pasů zvířete v zájmovém chovu

.

Vyplňování žádanek pro laboratorní vyšetření v rámci Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže

.

Kampylobakterióza skotu – opatření

.

Veterinární osvědčení k přemístění zvířete – změny

.

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

.

Nařízení č. 3/2007 KVS pro Ústecký kraj – katarální horečka ovcí

.