Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře (Zasílat na příslušnou KVS ČR !!)

.

Informace – osoba pověřená vedením evidence pasů zvířete v zájmovém chovu

.

Vyplňování žádanek pro laboratorní vyšetření v rámci Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže

.

Kampylobakterióza skotu – opatření

.

Veterinární osvědčení k přemístění zvířete – změny

.

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

.

Nařízení č. 3/2007 KVS pro Ústecký kraj – katarální horečka ovcí

.

Nařízení č. 2/2007 KVS pro Ústecký kraj – katarální horečka ovcí

.

Podmínky pro udělování výjimek z Nařízení č. 6/2007

.

Nařízení č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj – katarální horečka ovcí – KVS pro Plzeňský kraj

.