Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS

Informace SVS – Africký mor prasat v Polsku – informace o výskytu AMP u prasat divokých v nové oblasti

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o záchytu pozitivních případů afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých v nové, doposud AMP prosté oblasti Polska.

Tisková zpráva SVS – SVS stahuje dětskou výživu s tuňákem kvůli zvýšenému obsahu rtuti

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu dětskou výživu „Hamánek Tuňák se zeleninou a bramborem“. Vyšetření prokázala zvýšený obsah rtuti.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza Koi – území kraje hlavního města Prahy, Č. j. SVS/2019/134432-A

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Informace SVS – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy, č.j. SVS/2019/132620-G ze dne 01.11.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obdrželi jsme informace o závažném zjištění souvisejícím s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy.

Tisková zpráva SVS – Zvěřina z pohledu veterinárního dozoru

Podzimní období je v České republice tradičně mimo jiné také obdobím lovu zvěře, kdy se daleko častěji než po zbytek roku objevuje v domácích kuchyních, na pultech obchodů i v restauracích zvěřina.

Tisková zpráva SVS – Připomínáme si Světový den zvířat

Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat.

Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/094151-A ze dne 06.8.2019

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tuto:

SVS – Informace k žádosti o povolení výjimky neregistrovaného přípravku FIRST DRENCH

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

stejně jako v předešlých letech, budou v roce 2019 vydávány výjimky k povolení zásobování, výdeje a použití neregistrovaného léčivého přípravku podle § 46 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) pro přípravek FIRST DRENCH.

Tisková zpráva SVS – 28. září – Světový den boje proti vzteklině

Státní veterinární správa (SVS) si společně s mnoha dalšími zainteresovanými organizacemi po celém světě i letos připomene 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day).

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – území kraje hlavního města Prahy, Č. j. SVS/2019/111649-A

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu č.j. SVS/2019/032206-A.