Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informujte se o aktuální nákazové situaci

Informujte se o aktuální nákazové situaci

Cílem Evropské unie je harmonizace podmínek a společně prováděná politika v oblasti tlumení a eradikace nákaz v zemích Evropské unie. Z tohoto důvodu se předpisy zabývající se problematikou nákazové situace v EU a třetích zemí přijímají za účasti všech členských států v rámci Stálého veterinárního výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Stálý veterinární výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat se pravidelně schází v Bruselu a řeší problematiku zdraví a pohody zvířat a bezpečnosti potravin. Tento výbor zahrnuje celkem 8 sekcí. Jednou z nich je sekce Zdraví a pohody zvířat.

V rámci této sekce se jedenkrát měsíčně anebo vždy, když to aktuální nákazová situace vyžaduje, setkávají delegáti jednotlivých členských států Evropské unie spolu se zástupci Evropské komise. Zúčastněné státy prezentují informace o vývoji nákaz a výsledky dosažené v boji s danou nákazou. Na základě těchto informací se přijímají opatření, která vycházejí formou rozhodnutí Komise. K těmto rozhodnutím se mají možnost všechny státy vyjádřit. Za Českou republiku se jednání účastní Státní veterinární správa České republiky.

Informace o jednáních jsou umístěny na webových stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/index_en.htm. Komise zde uveřejňuje projednávanou agendu a prezentace jednotlivých států o vývoji nákazy, monitoringu a eradikačním programu, prováděném na jejich území. Mezi nejčastěji projednávaná témata v současné době patří aviární influenza, katarální horečka ovcí a klasický mor prasat. Webové stránky Komise jsou volně dostupné pro všechny, kdo se zajímají o veterinární problematiku. Jsou zdrojem řady informací i o nákazách, které se v současné době nevyskytují na území ČR a mohly by tak být opomíjeny při případné diferenciální diagnostice. Dále mají možnost se uživatelé na těchto webových stránkách informovat např. o tom, jak se s nákazami vypořádávají sousední země.

Dalším, neméně významným zdrojem informací o nákazové situaci v celém světě, jsou webové stránky OIE: http://www.oie.int/eng/en_index.htm, které jsou pravidelně aktualizovány na základě hlášení zemí, které jsou členy OIE. I Česká republika má tuto povinnost, poslední hlášení z České republiky bylo uskutečněno v případě potvrzení Newcastleské choroby u holuba. Pro přehlednost jsou zde zpracovávány mapy ohnisek nákaz, diagnostické manuály a další zajímavosti z veterinární problematiky.

MVDr. Marie Fejfarová
Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
Státní veterinární správa ČR