Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interview – Bernard Vallat

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

prezident World Organisation for Animal Health (OIE)

BERNARD VALLAT, PREZIDENT OIE

 

Čím se zabývá projekt sjednocení vzdělávání veterinářů po celém světě?

OIE zanalyzovala program vete-rinárního vzdělávání ve více než 20 zemích. Snažili jsme se získat nezávislý názor nezávislého veterinárního lékaře na kvalitu vzdělávacích programů, a to na bázi dobrovolníků. Jedním ze závěrů je, že v mnoha zemích je kvalita veterinárního vzdělávání velmi nízká. Pokud bychom chtěli prosazovat vysokou úroveň kvality veterinární profese a veterinární politiky na vysoké úrovni po celém světě, v tom případě je zlepšení vzdělávání skutečně prioritou. Proto jsme se rozhodli podpořit naše členy dvěma rozdílnými strategiemi. První je poskytnout seznam základní odborné způsobilosti pro každého veterináře na celém světě. Nesmíme brát v úvahu pouze komerční aspekty, ale také prevenci infekčních onemocnění, i když se nevyskytují, a jejich dopad na společnost. Každý veterinář musí být schopen rozpoznat klíčové infekční onemocnění, ne pouze ošetřovat psy a kočky.

To je koncept pro celosvětové veřejné dobro, mít vědomosti, které jsou užitečné pro celou společnost, ne jen pro určité skupiny. To bylo přijato naším valným shromážděním, poskytujeme tento seznam více než 600 děkanům veterinárních fakult na celém světě a doufáme, že pro ně bude užitečným nástrojem. Ovšemže každá země má svá specifi ka, ale tento seznam je pro všechny. Na toto téma jsme zorganizovali s děkany veterinárních fakult a s tvůrci vzdělávacích programů celosvětovou konferenci, která se bude konat v prosinci v Brazílii. Dalším aspektem je tzv. twinningový program. V tomto programu se snažíme získat zdroje, abychom mohli podporovat tzv. spolky mezi univerzitami na severu a na jihu (pozn. redaktora: rozvinutými a rozvojovými), jako jsou např. výměnné pobyty mezi profesory a studenty. Univerzity si svobodně rozhodnou o vytvoření takovýchto spolků. Pokud se zavážou navzájem respektovat základní seznam odborné způsobilosti, OIE může poskytnout takovýmto spolkům fi nanční podporu. To jsou dva hlavní pilíře naší strategie, jak zlepšit veterinární vzdělávání.

Jakou mají ve světě pověst veterináři z České republiky? Co byste doporučil českým veterinárním lékařům?

Neměl jsem možnost vidět české veterináře v praxi. Pověst mají velmi dobrou po celém světě. Lidé si myslí, že jsou příliš vážní, že velmi tvrdě pracují, že si ze své profese nedělají legraci. Doporučil bych jim, aby více naslouchali, co se děje ve světě. Aby věděli, co se děje ve světě a nejen co se děje doma.