Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interview – Clark K. Fobian

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

Prezident – American Veterinary Medical Association (AVMA)

CLARK FOBIAN

 

Co je hlavní činností Americké veterinární lékařské asociace?

Jak název napovídá, AVMA je tvořena veterinárními lékaři a my se staráme o jejich zájmy, jako je ekonomika profese, zabýváme se welfare zvířat, vzděláváním a publikací. Je spousta oblastí, ve kterých se snažíme veterinárním lékařům pomoci, zejména aby byli ve své profesi úspěšní. V poslední době se nejvíce zabýváme náklady na vzdělávání studentů, jelikož jsou velmi vysoké. Absolvent má po skončení studia vysoké dluhy a nástupní plat je nepoměrně nízký, pokud jej srovnáme s ostatními profesemi. Mladí veterináři mají fi nanční problémy.

Kolik absolventů ukončí studium v USA ročně? Co obvykle následuje?

USA je veliká země, ročně ukončí úspěšně studium zhruba 2500 absolventů. Dále pak asi 500 veterinárních lékařů z ostatních univerzit mimo kontinentální USA. Takže je to pravděpodobně okolo 3000 absolventů každý rok.

Jaký měla vliv ekonomická krize na veterinární lékaře v USA?

Krize určitě měla velký vliv. Ale je zajímavé, že návštěvy u veterináře poklesly již před začátkem krize. Snažíme se odhalit, proč se tak stalo. Zabýváme se také cenami, jelikož náklady šly nahoru, tak jako v ostatních odvětvích. Zkoumáme, jaké faktory mají vliv na ochotu lidí, aby navštěvovali veterináře se svým mazlíčkem pravidelně, ne jen pokud je zvíře nemocné.

Domníváte se, že se již ekonomická situace zlepšila?

Podle informací, které dostávám od veterinářů, se situace zlepšila, a to hlavně v posledních dvou letech. AVMA v současnosti pracuje na programu, který jsme nazvali „Partneři pro zdravé mazlíčky“. V tomto programu hrají hlavní roli farmaceutické společnosti, fi rmy vyrábějící krmiva a další fi rmy spřízněné s veterinární medicínou. Také se zapojují skupiny jako Asociace veterinárních klinik, Asociace veterinárních techniků. Tento program má pomoci zefektivnit roli veterinárního lékaře na klinice. Důležitou částí jsou také rady veterinárním lékařům, jak vést veřejnost ke správné péči o domácí mazlíčky. Tento program je velmi rozsáhlý, doufáme, že se nám podaří proniknout do povědomí veřejnosti. Například, pokud se lidí zeptáte, jak často chodí na kontrolu k zubaři, většina odpoví jedenkrát nebo dvakrát do roka. Každý veden od základní školy. Ale zeptáte, jak často navštívíte veterináře, někteří nejsou schopni odpovědět. Měli bychom vzít zvíře k veterináři, když je zdravé, my také chodíme zubaři, i když máme zdravé zuby. Součástí veterinárního lékařství je prevence.

Kterou přednášku byste chtěl na tomto kongresu navštívit?

V USA mám praxi pro malá zvířata a v programu jsem viděl hodně zajímavých přednášek týkajících se malých zvířat. Zároveň jsem zde jako prezident AVMA, proto bude většina přednášek směřovat k rozšíření znalostí jako prezidenta AVMA. Už jsem byl na přednášce o welfare zvířat a na přednášce o vzteklině a její kontrole na celém světě. Více rozvinuté země cítí, že je nutné pomáhat při její eliminaci na celém světě. Zaujala mě přednáška o zdravém životním stylu ve veterinární profesi, jak se vyhnout závislostem, jako je alkoholismus a drogy. Zajímavá byla fakta o vysokém počtu sebevražd ve veterinární profesi.

Co vás nejvíce zaujalo na České republice?

Narodil jsem se v Missouri, vyrůstal jsem v Missouri a svoji praxi mám také v Missouri. I když je mojí pozicí prezident AVMA, moc jsem necestoval. Musím se přiznat, že toto je moje první cesta do Evropy. Bylo mi řečeno, že Praha je v centru Evropy, takže věřím tomu, že vidím srdce tohoto kontinentu. Praha je krásná, má tak hlubokou bohatou historii, architekturu, kostely, katedrály, mosty, všechno je prostě úžasné.