Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interview u příležitosti 4. středoevropského veterinárního kongresu v Brně – MVDr. Karel Daniel, předseda Zahraniční komise KVL ČR

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Zeptám se, v čem podle vás spočívá největší význam tohoto kongresu?

Rozhodně v setkání kolegů mezi sebou a také v načerpání nových informací o oboru.

Jak si podle vás stojí čeští veterináři z pohledu Evropy?

Z hlediska teoretického vzdělání si stojí výborně, z hlediska praktického vzdělání a dovedností si stojí relativně dobře. Z hlediska schopností pohybovat se v zahraničí, najít si práci někde, strávit tam nějaký rok a vrátit se domů, tato ochota je zatím velmi malá.

To znamená, že cítíte ten problém, kdy mladí veterináři zůstávají v zahraničí a se zkušenostmi se jich domů vrací méně než by bylo potřeba?

Z toho množství veterinářů, kteří ukončí ročník v Čechách, a je to zhruba 140 lidí na jedné fakultě a 40 lidí na druhé fakultě, do zahraničí odchází jednotlivci, nejsou to desítky. Takže ta situace je celkem dobrá. Dobrá je právě kvůli těm zkušenostem, které si tito mladí veterináři přinášejí. Načerpat v zahraničí zkušenosti a s těmi zkušenostmi se vrátit, to by potřeboval asi každý veterinář.

Jak byste zhodnotil dosavadní průběh kongresu?

Máme krásné počasí, doufejme, že za dva roky se tu potkáme znovu.