Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Invalidní osoba samostatně výdělečně činná

  Pro praxi – Daňová poradna

E. Štěpánková, V. Duchková, D. Adamovič

Cesta k samostatnosti a fi nanční nezávislosti při invalidním důchodu

Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové,

v dnešním článku budeme v naší bezplatné poradně opět reagovat na téma, které je dotazováno přímo čtenáři. Věříme, že tento dotaz může pomoci mnohým podnikatelům z Vašeho oboru, ale i příbuzným či známým. Nebojte se napsat do naší bezplatné poradny. Váš dotaz může pomoci i Vašim kolegům.

Braňte se s námi.

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz

Vážení čtenáři,

v dnešním díle našeho seriálu odpovídáme na dotaz zvídavého čtenáře, zdali osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která vlastní průkaz ZTP/P (zdravotně tělesně postižený – s průvodcem), může nějakým způsobem snížit svoji daňovou povinnost s ohledem na zmíněnou invaliditu.

Nejdříve si vysvětleme pojem „invalidní“. Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je pojištěnec invalidní, jestliže jeho pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %. Zůstává tu tedy jakási „zbytková“ pracovní schopnost. Platné právní předpisy nijak neomezují jedince ve výkonu výdělečné činnosti při pobírání invalidního důchodu. Samostatná výdělečná činnost tedy neohrozí výplatu invalidního důchodu.


… invalidita dokáže udělat značnou díru do rodinného rozpočtu a jednou z možností jak si, v mezích zákona, přilepšit, je „založit si živnost“
 
Po novelizaci zákona o důchodovém pojištění již nerozlišujeme pojmy „plný invalidní důchod“ a „částečný invalidní důchod“. Nově zákonodárce zavádí tři stupně invalidity. Za předpokladu, že pracovní schopnost jedince poklesla nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %, jedná se o invaliditu 1. stupně. Pokud pracovní schopnost poklesla minimálně o 50 % a nejvýše o 69 %, hovoříme o invaliditě 2. stupně. Od 70 % poklesu pracovní schopnosti jde o invaliditu 3. stupně.

Nyní k tomu, jak si invalidní OSVČ může snížit svoji daňovou povinnost. K tomuto účelu lze využít tzv. slevy na dani, které se odečítají od celkové výše vypočítané daně.

Každá OSVČ, invalidní i neinvalidní, může využít slevu na poplatníka ve výši 1970 Kč za měsíc (23 640 Kč za rok). Vedle této slevy mohou invalidní OSVČ uplatnit ještě další slevy, jejichž výše se odvíjí od stupně invalidity a od skutečnosti, zda jsou držiteli průkazu ZTP/P. V případě, že je OSVČ invalidní v 1. nebo ve 2. stupni, činí daňová úleva dalších 210 Kč za měsíc, tedy 2520 Kč za rok. OSVČ, jež je uznána invalidní ve 3. stupni, uplatní slevu na dani ve výši 420 Kč za měsíc (5040 Kč za rok). Držitel průkazu ZTP/P může navíc uplatnit slevu na dani, jež činí 1345 Kč za měsíc (16 140 Kč za rok).

OSVČ, která uplatní nárok na přiznání invalidního důchodu, je zákonem považována za osobu vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

a to i na úkor svého zdraví, vykonávala výdělečnou činnost.

V prvním roce vedlejší samostatné výdělečné činnosti není povinné platit zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění bude doplaceno jednorázově, a to po odevzdání tzv. Přehledu o příjmech a výdajích.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí OSVČ odvést ze svého příjmu platbu na důchodové pojištění za předpokladu, že její čistý zisk za předchozí kalendářní rok nepřesáhne určitou částku. Za rok 2010 činí výše této částky 56 901 Kč. Pokud bude čistý zisk vyšší než uvedená suma, je nutné hradit minimální zálohy na důchodové pojištění. V roce 2011 činí výše této minimální měsíční zálohy 723 Kč.

Je důležité upozornit na novelu zákona o nemocenském pojištění. OSVČ, která si platí nemocenské pojištění, je od 1. ledna 2011 považována za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. To má vliv zejména na výši minimálních záloh placených na zdravotní na důchodové pojištění.

Lze shrnout, že je-li OSVČ přiznán invalidní důchod, nijak ji neomezuje v tom, aby případně, a to i na úkor svého zdraví, vykonávala výdělečnou činnost.

Máte problémy či dotazy a potřebujete pomoci? Neváhejte a pište na e-mailovou adresu adamovic@zadaas.cz.

 
E. Štěpánková,
V. Duchková,
D. Adamovič