Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Hanácká národní výstava psů Brno 4.–5. ledna 2014

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Katka Sviták Novozámská

Špičky českého chovatelství si opět zasoutěžily

 

Výstavní sezónu zahájilo 3000 psů, kteří se sešli během prvního víkendu v tomto roce na IX. Hanácké národní výstavě psů, jedné z 527 výstav psů plánovaných pro tento rok. I letos se Hanácká výstava nekonala na Hané, ale v Brně. Posuzování probíhalo v příjemně vytopeném pavilonu brněnského výstaviště a KVL, jak se stalo tradicí, sponzorovala soutěž veteránů, oblíbenou to skupinu z hlediska veterinární péče. Tentokrát jsem si výstavu užila coby vystavovatel, a to včetně závěrečných soutěží. Do těch nastupují často nesourodé skupiny zástupců různých plemen, ze kterých rozhodčí vybírají vítěze.

A zde často rozhoduje nejen kvalita exteriéru a schopnost handlera psa předvést, ale i to podstatné – to něco navíc, co se tak obtížně popisuje, ale platí to i pro lidský svět. Zkrátka i psa má předvedení bavit.

Chovem ušlechtilých psů se zabývala na rozdíl od chovu zvířat užitkových stejná skupina chovatelů, která chovala ušlechtilé koně. A šlechta nám odkázala estetické vnímání mechaniky pohybu koně i psa, které je natolik univerzální, že přežilo i vládu jedné strany. Hodnocení postoje a následně pohybu psa kopíruje estetické nároky na ladnost pohybu koně, byť u psa nehrozí, že by se „stíhal“ či „strouhal“. A vysoký kohoutek, spáditá hřbetní linie a hrdé nesení hlavy u jezevčíka není zcela nutným předpokladem pro práci v noře. Ale zaujme. A to je na chovatelské práci to umění, které nezávisí na stupni vzdělání chovatele, ale na citu,

 

stejně tak jako genetické zdraví je pouze kamínek a ne alfa a omega na cestě k úspěšnému odchovu jedinců, kteří mají to „něco“. A trochu mě mrzí, že mnohdy nejen laické veřejnosti, ochranářům, ale i mnohým kolegům splývají množitelé s chovateli. Ti obětují nejen čas, ale i nemalé fi nanční prostředky, aby mohli porovnat své odchovy s ostatními. Letos k tomu bude výjimečná příležitost právě v Brně. 23.–26. 10. 2014 se zde bude konat Evropská výstava psů.

 

… o tom, kdo je ze všech nejkrásnější, nerozhodovalo pohádkové zrcadlo, ale odborná porota

 
Katka Sviták Novozámská