Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

IX. kongres Komory veterinárnych lerárov SR

  Z činnosti komory

Ondřej Rychlík

Tradiční kongres s tradičně malou účastí české strany

…zábavný program a diskuse v kuloárech – to je samozřejmou součástí každého kongresu

 

Na pozvání prezidenta Komory veterinárních lékařů SR MVDr. Ladislava Stodoly jsem se zúčastnil IX. kongesu Komory veterinárních lékařů SR, který se konal v tradičním termínu posledního květnového víkendu (28.–29. 5. 2011) v Jasné.

Konres KVL SR je hlavně akcí vzdělávací, která je však spojena s největší vystavovatelskou akcí slovenských veterinářů a je samozřejmě také významnou akcí společenskou. Vzdělávání probíhalo formou přednášek a workshopů v sekcích. Tradičně byly zastoupeny sekce malých zvířat, velkých hospodářských zvířat a sekce koní. Nově byla zavedena sekce malých hlodavců, drůbeže a holubů. A jako zvláštní kategorie také sekce zdraví a ochrany zvířat, zejména pro státní veterináře. Celý kongres probíhal v pěkném prostředí hotelu Grand v krásném prostředí Nízkých Tater a snad také díky sobotnímu velmi nepříznivému počasí byly přednáškové sály jednotlivých sekcí slušně naplněny.

Já sám jsem se zúčastnil části programu sekce malých zvířat, který byl letos zaměřen na gastroenterologii. Přednášejícím byl prof. Ronald van Noort z utrechtské veterinární univerzity. Kupodivu zdaleka ne všechno bylo opakování ze školy a dalších navazujících školení, kterých jsem byl kdy účasten.

Večerní společenský program byl poněkud netradiční, ale tradičně velkolepý

Snad nejvíc mě překvapila doporučená zásada, kterou pan profesor při probírání onemocnění pankreasu několikrát zopakoval: Kromě infuzní terapie krmit! A to již od prvého dne onemocnění.

Zúčastnil jsem se také přednášky a praktického workshopu na téma respiračních onemocnění králíků, které měl v gestci MVDr. Molnár z UVL v Košicích. I tato přednáška se mně jevila velmi dobrá, velmi silně orientovaná na praxi a rozhodně doporučím VK, bude-li mít záměr uspořádat králičí seminář, aby dr. Molnára pozvala.

Večerní společenský program byl poněkud netradiční, ale tradičně velkolepý. Probíhal v nově vybudované diskotéce u nově vybudované sedačkové lanovky.

 

…vedle zábavy a přednáškové teorie došlo v mnoha workshopech i na praxi

 

Veliká, tradičně dřevěná, tatranská stavba je uvnitř vybavena nejmodernější a nejvýkonnější technikou, jejíž uplatnění však znemožňovalo jakoukoliv komunikaci. K uplatnění však došlo až v pozdních večerních, nočních a brzkých ranních hodinách, neb základem sobotního večera bylo sledování fi nále ligy mistrů. A k tomu přišlo několik obřích promítacích pláten vhod.

V neděli dopoledne pokračovalo vzdělávání v sekcích, často se interaktivně probíraly kazuistiky, v sekci chorob koní se předváděly praktické úkony na zvířatech. Počasí se vylepšilo, takže nemalá část účastníků vyrazila do hor.

IX. kongres KVL SR byl jistě úspěšnou akcí. Bohužel účast kolegů z české strany je minimální. Nemyslím si, že by to bylo vzdáleností. Největší překážkou je zřejmě termín, který se trvale kryje s termínem našeho volejbalového turnaje. A ten, přiznejme si, má tradici přece jen o poznání delší.

 
Ondřej Rychlík