Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak chcete, vyřídíme si to jinde a jinak

  SOUDNIČKA

MVDr. Petr Matušina

Vážení, tímto dopisem si stěžujeme na jednání a postup léčby MVDr. Váhavého, který zanedbal péči o našeho psa jménem Fidel, stáří 1,5 roku.

Dne 26. 8. v 8.00 hod. jsme navštívili MVDr. Váhavého s tím, že pes prodělal dva poměrně těžké záchvaty, první v 6.00 a druhý v 7.30 hod. Příznaky měly charakter epileptického záchvatu – slinění, kousání, plovací pohyby, pomočení, upadání do bezvědomí. Záchvat se u psa poprvé objevil zřejmě i zhruba před měsícem, ale až při těchto opakovaných záchvatech jsme viděli průběh a okamžitě navštívili lékaře. Ten odebral psovi krev a poslal nás s ní do místní nemocnice.

… ne, ne, ne, vážená paní, nakažlivé to určitě není. Manžela můžete nechat klidně doma…

 

Za tento úkon si naúčtoval částku 780 Kč, bohužel bez dokladu. Ujistil nás, že rektální diazepam, na který jsme se ptali, není na místě podávat a je třeba vyčkat na výsledky krve, které bude mít k dispozici ve 13.00 hod. Ujistil nás také, že situace není vážná, sám měl prý psa s epilepsií, u nějž délka jednoho záchvatu trvala téměř hodinu. Usoudili jsme, že má s epilepsií bezprostřední zkušenost. Při čekání na výsledky krve se záchvaty opakovaly po hodině až do 13.00 hod., kdy nám MVDr. Váhavý telefonicky sdělil, že výsledky krve ještě nemá a ať zavoláme ve tři. S tím jsme se již nespokojili a volali do veterinární ambulance v Chytrákově, popsali situaci a stav psa a bylo nám řečeno, že máme okamžitě přijet. Zde byl pes akutně ošetřen aplikací dvou rektálních tub diazepamu, zakanylován a byl mu podán Luminal 2,5 ml. i. v. Teplota psa byla přes 40 °C. Po telefonické domluvě byl pes transportován na další referenční pracoviště a zde tři dny hospitalizován. Na obou pracovištích nám bylo vysvětleno, že situace je vážná a že při sérii záchvatů je třeba okamžitě zakročit, aby nedošlo k poškození mozku, vyčerpání a přehřátí psa.

Bylo nám doporučeno po nebo při záchvatech okamžitě aplikovat Diazepam rectal, psa hospitalizovat a podávat fenobarbital. Pokud by nás MVDr. Váhavý neuváděl v omyl, aplikoval rektální diazepam nebo nám rovnou doporučil jiné odborné pracoviště, nemusel se pes dostat do tak vážného stavu a především by se mohl vyhnout sérii několika záchvatů. MVDr. Váhavého jsme telefonicky kontaktovali v kritický den ještě jednou v 15.00 hod., jak nám doporučil, pro výsledky krve.

neodborné vyhodnocení situace, stanovený postup a čistě komerční přístup MVDr. Váhavého nás šokoval

Sdělil nám, že je stále nemá, protože se rozbila zkumavka a máme se dostavit se psem na odběr ještě jednou druhý den ráno. Po příchodu jsme MVDr. Váhavému sdělili, že pes je hospitalizován ve vážném stavu a že se domníváme, že v „léčbě” pochybil a svým postupem a doporučením k takto vážnému stavu velmi přispěl. Reakce doktora byla taková, že nám z pokladny vrátil 450 Kč, tedy asi polovinu zaplacené částky za rozbor krve, protože se mu rozbila jen jedna ampule a druhou prý má v pořádku. Žádný výstup či jakoukoliv zprávu odrážející aktuální stav psa jsme od něj nezískali. Jednoznačně neodborné vyhodnocení situace, stanovený postup a čistě komerční přístup MVDr. Váhavého nás šokoval, a proto jsme se rozhodli pro tuto ofi ciální stížnost. Věřím, že bude z vaší strany prošetřena a žádáme o sdělení stanoviska. Přikládám lékařskou zprávu.

S pozdravem,
Michal Soused

Z lékařské zprávy referenčního pracoviště

Před měsícem měl jeden záchvat v noci, majitelé jej celý neviděli, našli ho na zemi, plovací pohyby všemi končetinami, pěna u tlamy, pokousal si jazyk, pomočil se. Tehdy epizodu neřešili. Dnes ráno v 6 h opět záchvat, stejný průběh, trval asi l min. Po hodině se objevil další záchvat, dnes měl asi 7–8 záchvatů, mezi nimiž byla pauza asi l,5 h. Dnes ošetřeni v Chytrákově a po telefonické domluvě pacient transportován na naše referenční pracoviště.

Neurologické vyšetření (28. 8.):

Chování, vědomí: apatie až somnolence (účinek podaných léků). Postoj: nejistý, vrávoravý, bez lateralizace, schopen chůze, generalizovaná ataxie, naráží do překážek, bezcílná chůze po ordinaci. Postojové reakce: korektura 4x –1, ostatní ataktické. Spinální refl exy: 4x OK. Palpace: nebolestivá. Hlavové nervy: obranný refl ex 2x –2, ostatní v normě. Lokalizace: velký mozek

Průběh hospitalizace: 26. 8.

Vyšetření krve: hematologie, biochemie a vyšetření moče – odběr cystocentézou s předchozí medikací diazepam a fenobarbital. V průběhu dne i noci klidně spal. Terapie: kontinuální infuzní F 1/1 – 190 ml/h + Luminal 1,6 ml i. v. 2x denně

27. 8. – bez záchvatů, aktivní, přetrvává mírná ataxie, rozkrmování granulemi, pije sám. Terapie: postupné snižování až vysazení infuzní terapie a Luminal 1,6 ml i. v.

29. 8. – bez záchvatů, aktivní, pije a potravu přijímá s chutí. Pacient převeden na perorální medikaci fenobarbitalem – Phenaemal 100 mg 1 3/4 tbl 2x denně. Propuštění do domácího ošetřování

Doporučení:

Pokračovat v podávání fenobarbitalu v uvedené dávce a dodržovat pravidelný 12hodinový interval. Dokončit diagnostiku vyšetřením magnetickou rezonancí. V případě záchvatu nebo série záchvatů během několika hodin podat během nebo po skončení křečí do konečníku šest ampulí Diazepam Desitin rectal tube l0 mg a dále kontaktovat telefonicky naše pracoviště. Po 2. až 3. záchvatu je potřeba pacienta hospitalizovat a fenobarbital podávat i. v., v horším případě sedovat na 12–24 h s pomocí fi opentalu nebo propofolu.

… matko, mně dej aspirin a psovi zavolej doktora, praštil sebou o zem. Neměl jsem ho včera do tý hospody brát s sebou …

 

Čekal jsem na výsledky

Dne 26. 8. mne navštívil pan Michal Soused se svým psem. V anamnéze udal, že pes prodělal nad ránem záchvat tonicko- klonických křečí trvající 1–2 minuty. Dále uvedl, že stejný záchvat měl asi před měsícem. Psa jsem klinicky vyšetřil, byl bez odchylek od normálu, pouze dle majitele vykazoval neochotu k pohybu, což jsem mu vysvětlil jako postzáchvatovou auru. Provedl jsem odběry krve na krevní obraz a dále na biochemické vyšetření, včetně stanovení minerálů. Majiteli jsem podrobně vysvětlil, že v tuto chvíli lze stav hodnotit jako epileptiformní záchvat a vyšetřením krve vyloučíme hepatocerebrální syndrom, poruchy metabolismu minerálů, hypoglykemii, změny v krevním obraze a z toho vyplývající další možné stavy, které mohou vyvolat epileptiformní záchvat. V případě, že vyšetření krve bude v normě, označíme psa za epileptika a podle vývoje stavu budeme volit medikaci či provádět další vyšetření.

Majiteli jsem dále vysvětlil, že v případě epilepsie se v medikaci postupuje podle délky intervalů mezi záchvaty a podle délky záchvatů. A to následovně: v případě, že pes má pouze několik krátkých záchvatů do roka, není medikace nutná. V případě častých záchvatů nebo u trvajících delší dobu je pes dlouhodobě medikován fenobarbitalem nebo bromidem draselným. Též jsem majiteli řekl, že pokud by pes měl dlouhý záchvat (přes 15 minut) nebo záchvaty jdoucí krátce po sobě bez fáze zotavení se ze záchvatu, je pro majitele i psa nejvýhodnější utlumit záchvat aplikací rektálního diazepamu. Panu Sousedovi jsem při ranní návštěvě řekl, ať mi zavolá kolem jedné, že již budu mít výsledky a přesto, že odpoledne jezdím po pacientech, není problém, abychom se v ordinaci v případě potřeby sešli. Kolem 10. hodiny mi pan Soused volal, že pes prodělal opět krátký záchvat s dotazem, jestli mají dát diazepam.

”Jak chcete vyřídíme si to tedy jinde a jinak”

Vzhledem k délce záchvatů a intervalu mezi nimi jsem zatím nepovažoval aplikaci diazepamu za vhodnou, neboť v případě, že by krev prokázala hypoglikemii či disbalanci v minerálech, by po jejich suplementaci infuzí bylo těžké interpretovat, zda tato disbalance záchvaty vyvolala, nebo byla jimi vyvolána. V následujícím telefonátu kolem jedné jsem bohužel musel konstatovat, že výsledky ještě nemám, přitom mi pan Soused sdělil, že pes před chvílí opět prodělal krátký záchvat. Znovu jsem mu zopakoval, ať zatím vydrží do výsledků, že se pro ně v laboratoři osobně stavím, až pojedu kolem. V půl třetí jsem se stavil v laboratoři, kde mi sdělili, že zkumavka určená pro biochemické vyšetření praskla v odstředivce. Kontaktoval jsem ihned pana Souseda, který mi sdělil, že psa odvezl na jiné pracoviště, kde mu již krev vzali a analyzují ji. Řekl jsem mu, ať se tedy druhý den staví, že mu vrátím peníze za část vyšetření krve, která nebyla provedena. O výsledky krevního obrazu a glykemie nestál, neboť vyšetření si již dělají. Nevím, proč pan Soused uvádí, že jsem ho zval na odběr krve následující den. Dále mi není jasné, proč majitel při telefonických kontaktech udával interval mezi záchvaty asi dvě hodiny s tím, že jsou krátké, zatímco ve stížnosti píše o těžkých záchvatech a kratším intervalu, neboť v takovémto případě bych chtěl psa vidět ještě před tím, než jsem měl výsledky krve (majitel bydlí asi 200 m od ordinace). Zpět k faktu událostí, majitel se dostavil v pátek dopoledne, zrovna když jsem operoval. Asistentce jsem řekl, ať opraví původní účet s vynecháním biochemického vyšetření a rozdíl majiteli vrátí. Byla v mžiku zpátky s tím, že pan Soused se řvaním dožaduje vrácení celé částky, kterou uhradil. Operaci jsem přerušil a šel mu vše vysvětlit. Když se asi popáté zeptal, jestli mu vrátím celou částku, neboť neviděl žádný výstup a já mu popáté sdělil, že závěry jsem nemohl kvůli prasklé zkumavce učinit, a že mu proto také účtujeme jen provedené úkony a vyšetření, řekl závěrečnou větu: ”Jak chcete, vyřídíme si to tedy jinde a jinak”. Účet jsem majiteli netiskl proto, že jsem počítal s tím, že se ještě ten den uvidíme a já budu moci případ uzavřít a následně vytisknu souhrnný účet i zprávu. V tomto bodě své provinění uznávám, měl jsem mu tisknout již dílčí zprávu s účtem. S obviněním, že jsem postupoval chybně však nesouhlasím, neboť podle ranního vyšetření a kontaktů v následných intervalech a délky záchvatů uváděných majitelem ještě nešlo o status epilepticus, ale o clustr. Je samozřejmě možné, že se stav oproti ránu a dopoledni mohl vyvinout ve status epilepticus, nevím však, proč mi tuto informaci majitel nesdělil.

Za celou svoji veterinární praxi, která je 20 let dlouhá, jsem ošetřil již řadu křečujících a epileptických pacientů, pravidelně se též účastním neurologických seminářů, a tak by mne zajímalo, jaký byl skutečný klinický stav pacienta při vyšetření v Chytrákově. V příloze zasílám kopii denního záznamu a účtu. Omlouvám se, že musíte řešit stížnost na moje pochybení. Z případu si vezmu poučení pro další léta mojí praxe. Neboť, i když se necítím vinen, je stále co zlepšovat, zejména v komunikaci s majiteli. Doufám, že jde o poslední stížnost na moji osobu, kterou se musíte zabývat.

S pozdravem
MVDr. Váhavý

Odborník tvrdí: „pochybil“

Podle přiložených materiálů lze soudit, že Fidel daného dne prodělal sérii sedmi generalizovaných epileptických záchvatů, v důsledku čehož se vyvinul stav hyperthermie (šoku), který byl potenciálně nebezpečný životu pacienta. Status epilepticus a série generalizovaných epileptických záchvatů (klustr záchvatů) vyžaduje neodkladnou léčbu antiepileptickými léky, aby se předešlo vážným komplikacím jak v mozku, tak i mimo mozek (ledviny, játra) pacienta. Většinou se v těchto případech postupuje tak, že po klinickém vyšetření se odebere pacientovi krev a zahájí se léčba antiepileptickými léky a, pokud je nutné, tak i jinými medikamenty (infuze atd). Podávání diazepamu a infuzí nemůže ovlivnit krevní obraz nebo biochemické parametry pacienta natolik, aby interpretace nebyla možná. Lze dodat, že MVDr. Váhavý měl poskytnout léčbu pacientovi v okamžiku, kdy bylo jasné, že se nejedná o jeden nebo dva ojedinělé záchvaty, nebo referovat pacienta na jiné pracoviště, pokud nebyl schopen poskytnout tuto léčbu sám.

Revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky projednala stížnost a na základě uvedených skutečností a vyjádření experta a po provedeném dokazování dospěla k závěru, že ze strany disciplinárně obviněného došlo v tomto konkrétním případě k porušení ust. § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, kde je uvedeno: Člen Komory je povinen vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

Případ byl předán k řešení před čestnou radou KVL ČR.

Jsem obviněn, že jsem neposkytl bezodkladně neodkladnou léčbu.

Cítím se nevinen

Obdržel jsem návrh na disciplinární řízení a předkládám tímto své vyjádření. Jsem obviněn, že jsem neposkytl bezodkladně neodkladnou léčbu. S tímto obviněním nemohu souhlasit ze dvou důvodů.

1. Podle telefonátů s majitelem měl pacient od ranní návštěvy v ordinaci záchvat kolem 10. a dále kolem 13. hodiny, přičemž šlo o krátké ataky. Nejednalo se tedy o interval jedné hodiny vyžadující neodkladnou léčbu, jak uvádí expert ale pouze o dva krátké ataky s odstupem tří hodin. Navíc jsem očekával, že brzy budou výsledky krve a bude možno rozhodnout o dalším terapeutickém postupu.

2. Klientovi jsem při ranní návštěvě řekl, že mne má informovat v případě, že by se vyskytly další záchvaty, nebo se zhoršil stav psa. Pokud měl pes více záchvatů či delší záchvaty, než o nichž mi řekl pan Soused, nemohl jsem reagovat na zhoršující se vývoj onemocnění, neboť jsem o něm nevěděl. Jak vyplynulo z jednání klienta, které proběhlo dva dny po vyšetření, byly hlavním důvodem a motivem jeho stížnosti peníze a nikoliv údajné odborné pochybení.

S pozdravem
MVDr. Váhavý

ROZHODNUTÍ

Čestná rada Komory veterinárních lékařů České republiky jako orgán příslušný podle ust. § 17 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, rozhodla takto: disciplinárně obviněný MVDr. Váhavý závažně porušil povinnost tím, že neposkytl bezodkladně neodkladnou léčbu nebo nereferoval tohoto psa na jiné veterinární pracoviště, čímž odborně pochybil při výkonu svého povolání a porušil tak povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy, a uložila disciplinární opatření. Toto rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina


Slovní doprovod k ilustracím k soudničce v minulém a dnešním čísle Zvěrokruhu napsal J. F. Chudoba