Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak je na Slovensku?

Jak je na Slovensku?

Rozhovor s prezidentem KVL SL MVDr Ladislavem Stodolou

1) Jak velký zájem mají slovenští veterinární lékaři o dění v Komoře ?

Takáto otázka by mala byť v prvom rade adresovaná k vyjadreniu naším členom, ale z môjho pohĺadu je to aj u nás jako všade vo svete. Veterinarny lekar v praxi očakáva v prvom rade aby mu komora jako stavovska organizacia zabezpečila legislatívne podmienky na podnikanie,obhajovala ich záujmy a zabezpečila najnovšie odborne a profesné informácie. Záujem o diainie v Komore nastupuje ak členovia pociťuji nečinnost vedenia Komory.

2) Jaká bývá účast na slovenském sněmu?

Při vzniku komory bola účast na snemoch podstatne vyžšia.Boli roky, kde sa na sneme zúčastnilo aj 60%členskej základne .Postupne sa účať na snemoch znižovala a v súčasnosti účast veterinárních lekárov záleží na situácií v komore. Ked je volebný snem, alebo komorou zatrasú problémy, tak sa účast pohybuje okolo 30-40%. Na poslednom sneme minulý rok, sme však už mali účast iba 15%.

Veríme, že to je spôsobené spokojnosťou členskej základne a zabezpečenie dostatočnej informovanosti o činnosti Komory počas celého roku.

3) Jaké je věkové rozložení v představenstvu, mají o dění zájem i mladí veterináři?

Na rozdiel od Vašeho predstavenstva naše prezídium má iba 5 členov a priemerný vek je 46 rokov.Niektorí mladí vetrerinárni lekári sa zaujímají o dianie v komore a aj pomáhajú prezídiu zabezpečovať jej úlohy ale musím povedať, že do funkcií v komore sa moc nehrnú. V prvom rade musia zabezpečit svoje rodiny a potom venovať svoj cas verejnoprospešným funkciam.

4) Kolik stížností na činnost veterinárních lékařů přichází na Komoru a jaká jsou řešení?

Od začiatku roka 2007 bolo podaných 13 stažností na veterinárnych lekárov.Tieto sťažnosti rieši dozorná komisia a ak je sťažnosť opodstatnená postupuje ju disciplinárnej komisii na riešenie .Pri odborných problémoch si dozorná komisia može vyžiadať pred rozhodnutím aj odborné stanovisko od schválených špecialistov. Rozhodnuti je potom na discilinárnom senáte.

5) Funguje slovenská Komora podle Vašich představ?

Nikdy nebudem spokojný a vždy je čo vylepšovať. Aj preto je potrebná personálna obmena vo vedení po určitom čase, čo zabezpečí aj prísun nových nápadov a zlepšeni práce vedenia v prospech členov KVL. Ale v súčasnosti som rád že boli do prezídia zvolení ľudia ktorí chcú pracovať a tak prispieť k zabezpečovaniu základných úloh komory.Jednou z hlavných úloh sme mali zabezpečiť hospodársku stabilizáciu komory a to sa nám podarilo.

6) Jaký dopad na veterinární lékaře či na zemědělství má změna zákona o léku schválená počátkem tohoto roku?

Tak to je otázka, na ktorú by som najradšej odpovídal, že kladny. Ale musím povedať, že v praxi hospodářských zvierat to spôsobilo určité problémy. V  zákone nastala v podstate iba jedna zmena a to, že si chovatelia môžu kupovať veterinárne lieky na předpis veterinárního lekára okrem lekárne aj u velkodistributora. Argument chovateľov bol, že oni vlastne chcú iba aby mali lacnejšie lieky o rabat od veterinárního lekára alebo lekárne. Teraz je už len na veterinárom lekárovi, jako bude postupovať pri používaní a predpisovaní veterinárních liekov a aké budú tlaky zo strany chovateľa aj na veterinárne úkony. V každom prípade schválená novela zákona má veľa nedostatkov a je v rozpore s viacerými paragrafmi platnej legislatívy na Slovensku čo si bude vyžadovať dalšie legislativně úpravy.V liekovej politike ste boli v Čechach o krok vpredu a prajem Vám aby ste si túto pozíciu udržali a aby ste sa ubránili podobnému tlaku zo strany neodborníkov. Lebo aj nám ide v prvom rade o bezpečnost potravín.

Na záver prajem všetkým členom komory veľa zdravia a pracovných úspechov.

Ptal se za vás MVDr Petr Matušina