Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme křtili zlámané kočky

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

MVDr. Leoš Grejcar

Pozvání přijali i přední osobnosti veterinárního a politického života našeho kraje.

…Zárukou dobré zábavy byla opět dvě hudební tělesa

 

Stalo se příjemnou tradicí se scházet každou třetí únorovou sobotu v restauraci Na Spilce na Plzeňském pohodovém plesu. Nejinak tomu bylo i letos. Zkušený plesový výbor ve složení Jitka Stejskalová, Ladislav Kuncl a Vladimír Měřínský věnoval této společenské akci velké úsilí a volný čas, aby nám umožnil se společensky vyžít na této jedinečné akci. Počet účastníků dosáhl úžasného čísla pětiset. Záštitu nad touto společenskou akcí převzal prezident Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Ondřej Rychlík, který se stal i kmotrem nové publikace Ortopedie koček, kterou jsme na tomto plese pokřtili, jak jinak než v Plzni kvalitním plzeňským polotmavým Mastrem. Pozvání přijali i přední osobnosti veterinárního a politického života našeho kraje.

Organizátoři se snažili uspořádat společenské setkání za účelem vyzdvihnout celospolečenskou prestiž celého veterinárního stavu. Zárukou dobré zábavy byla opět ověřená dvě hudební tělesa: Taneční orchestr Vlastimila Pelce a Saldo Band Ladislava Kouly z Lubů u Kraslic.

V průběhu plesu se pod pochoutkami tradiční české kuchyně prohýbaly rautové stoly, které byly stále obklopeny, dokud nezely prázdnotou. Vzhledem k lokalizaci restaurace v areálu pivovaru Prazdroj nebyla nouze o lahodný mok, jenž fi nančně podpořil naše olympijské vítěze. Proto i my svoji pivní spotřebou jsme se vlastně podíleli na vítězství našeho olympijského týmu. Kulturním překvapením bylo vystoupení tanečního sdružení Corro fl amenco (www.corrofl amenco.estranky. cz), jenž rozezvučelo španělskými rytmy taneční parket. Pro účastníky plesu byla již tradičně připravena hra o ceny.

Ceny byly velice atraktivní: moderní skutr, vepřová hlava, barevný televizor, digitální fotoaparát, horské kolo, půlky prasete a jiné cennosti a potřebnosti.

Pro některé kolegy byl tento ples jedinečnou příležitostí se společensky prezentovat, proto struktura rezervací přesně kopírovala veterinární pracoviště. Někteří z nás pozváním svých rodičů a manželek kompenzovali čas, který tráví na svých pracovištích. Většině z nás tento ples umožnil se neformálně setkat a pobavit se v poklidné atmosféře se svými přáteli, kolegy, spolužáky a VIP klienty. Ve shonu pracovních dnů to byla možnost se v klidu pobavit i se svými zaměstnanci, společníky, poradci a právníky a neformálně vyřešit některé pracovní problémy. Pro inspektory státní veterinární správy to byla jedinečná příležitost se setkat na neutrální půdě a projednat aktuální problematiku současného podnikatelského prostředí pod útlakem EU nařízení.

 

… že bylo veselo, vědí všichni, kteří vydrželi až do konce

Mezi účastníky bylo i několik veterinárních techniků a technických pracovníků, bez nichž bychom si nedovedli už představit naši náročnou Jak jsme křtili zlámané kočky Pozvání přijali i přední osobnosti veterinárního a politického života našeho kraje.

… postaráno bylo o dobrou zábavu, výborné pohoštění i bohatou tombolu

 

MVDr. Leoš Grejcar …Zárukou dobré zábavy byla opět dvě hudební tělesa … že bylo veselo, vědí všichni, kteří vydrželi až do konce a zodpovědnou práci. Ples skončil opět až nad ránem, kdy plzeňské želvy rozvážely účastníky plesu v jejich vlastních služebních vozech. Pro účastníky plesu byl zhotoven videozáznam, který je možno si obstarat u pana Vladimíra Měřínského, e-mailová adresa: faraon@volny.cz, připadně shlédnout na http://www.plzenska-televize.cz/galerie/media/4-pohodovy-veterinarni-ples-1-cast.

Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu. Především děkujeme společnostem, bez jejichž příspěvku by nebyla tato akce možná. Díky patří především Komoře veterinárních lékařů a zástupcům fi rem Bayer s. r. o., Vetoquinol a A-VET s. r. o.

 
MVDr. Leoš Grejcar,
veterinární Václav Matěj Kramerius,
med.vet@volny.cz