Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme před třiceti lety budovali veterinární školství v Alžírsku

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Zřady odborných stáží, kterých jsem se jako pracovník bývalé ČSAV zúčastnil, se zcela vymyká dvouletý pobyt v Alžírsku v letech 1979 – 1981, a to nejen svoji délkou a náplní, ale zejména kulturní odlišností této severoafrické země, která se v oné době vyvíjela směrem k socialismu a úzce spolupracovala se zeměmi tzv. sovětského bloku. Naše veterinární spolupráce trvala již řadu let a po vysílání terénních pracovníků dospěla až k požadavku na personální posílení učitelského sboru Ecole nationale vétérinaire v hlavním městě a na nově založeném veterinárním departementu (katedře) při biologické fakultě University v Constantine (založena roku 1969, dnes Université Mentouri).

Jezdecké závody v Constantinu, květen 1981 – jezdec A. Boucheham (Nedjma) přijímá gratulaci autora k umístění v parkuru stupně L

 

O této skutečnosti jsem se dozvěděl z brněnské školy, která neměla dostatek francouzsky mluvících kandidátů a hledala je vedle veterinární služby i v oblasti výzkumu, resp. Akademie věd. Tehdejší ředitel Ústavu molekulární genetiky prof. Říman sice namítal, že se nejedná o odbornou stáž související s mojí specializací (nádorová virologie), ale uznal, že finanční přilepšení k platu (tehdy 3 300 Kčs) nutně potřebuji. S příslibem dvouletého volna jsem se tedy prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Polytechna přihlásil mezi zájemce o pedagogické místo, pro doplnění středoškolských znalostí začal navštěvovat intenzivní kurz francouzštiny organizovaný pedagogickou fakultou UK a čekal na pracovní smlouvu. Alžírské ministerstvo školství si dávalo tradičně „načas“, ale ozvalo se během roku 1978 a nabídlo mi nejprve místo asistenta, které jsem vzhledem ke své kvalifikaci (CSc.) odmítl. Další smlouva, tentokrát už na docenta (maître de conférences) přišla až v létě příštího roku, současně získala příslib zaměstnání i moje manželka Irena, dětská lékařka. Přípravy k odjezdu mohly tedy začít, především bylo nutno opatřit si v zemi běžné auto, volba padla na ojetý Renault 8, Polytechna nám též zprostředkovala půjčku asi tisíc dolarů na první výdaje v cizině. Vlastní auto nám mělo nejen ulehčit dopravu v Alžírsku, ale poskytovalo rovněž v té době nevídanou možnost volně se pohybovat po západní Evropě s příjemnou finanční hotovostí ve valutě. Měsíční plat činil asi sedm tis. dinárů, což tehdy odpovídalo přibližně dvěma tis. dolarů. Transfer neboli částka v dolarech zasílaná domů odpovídal 55 % platu během semestru, 100 % o prázdninách. Odvod státu prostřednictvím Polytechny činil asi 20 % transferu, po návratu jsme se s touto organizací neúspěšně soudili.

Manželka na tom byla podobně, takže finanční přínos našeho pobytu nám na řadu let zpříjemnil život. Nejprve však bylo nutno společně prožít v Alžírsku téměř dva roky.

Cesta do Constantinu

V polovině října 1979 jsme se vydali s plně naloženou „osmičkou“ směrem na Západ. Postupně jsem navštívili příbuzné v SRN, kde auto začalo mít drobné závady, další zastávkou byl až Lyon, cesta po souši končila v Marseille, která je již – hlavně složením obyvatelstva – předmostím Afriky. Zde jsme se nalodili na trajekt a po bouřlivé jednodenní plavbě, kdy mě trápila mořská nemoc, jsme se ocitli v městě Alžíru. V přístavu nás očekával delegát Polytechny a dovedl nás na předměstí El Harrach, kde žili naši kolegové působící na místní veterinární škole (ENV). Využili jsme jejich pohostinství a teprve příští den se vydali na 450 km dlouhou cestu do Constantinu. Zhruba v polovině trasy leží město Sétif, kde nás poprvé dostihla kulturní odlišnost islámu – dopravu zastavil tradiční muslimský pohřeb.

Cíl naší cesty – Constantine – nás ohromil svoji bizarní polohou na skalním ostrohu obklopeném hlubokou propastí, kterou protéká řeka (v létě spíše říčka) Rhumel. Jedná se o starobylé město založené v pohoří Atlas (650 m n. mořem) Féničany, které se později stalo rezidencí numidských králů. Za jejich vlády a během následující římského období se nazývalo Cirta a bylo obýváno převážně Berbery. Současný název město získalo ve 4. století na počest císaře Konstantina, který je obnovil po zničení během protiřímského povstání roku 311. V 7. století se města zmocnili Arabové a od počátku 16. stol. bylo přičleněno k turecké říši, která postupně ovládla celou severní Afriku a Constantine – Ksantina se stal důležitým správním a obchodním centrem celé oblasti východního Alžírska. Svůj význam si město zachovalo i po roce 1837, kdy bylo obsazeno Francouzi, kteří Constantine rozšířili i mimo historické centrum zvané kasba. Jejich koloniální správa byla definitivně svržena roku 1962 po osmi letech povstání, které započalo právě v konstantinské oblasti. V období alžírské nezávislosti vznikla v okolí města panelová sídliště a počet obyvatel tak přesáhl 300 tisíc.

 

Univerzitní kampus v Constantinu postavený podle projektu O. Niemeyera (1969 – 71)

Na jednom z nich – Cité Daksi – na předměstí Sidi Mabrouk jsme vyhledali naše krajany a kolega Josef Mašek s manželkou Vlastou nám tu ve svém bytě v budově 21 laskavě poskytli provizorní ubytování.

Veterinární departement

Příští den jsem se představil jak na rektorátě umístěném v novém kampusu projektovaném slavným O. Niemeyerem, tak v daleko méně honosné budově veterinárního departementu nacházející se v části pevnostních kasáren v kasbě. Blízko brány střežené vojenskou stráží je stále umístěna pamětní deska francouzského vojenského lékaře Alphonse Laverana, který ve zdejším lazaretu roku 1880 objevil původce malárie – Plasmodium malariae. Od této chvíle začala mezi mnou a místní administrativou válka nervů, v níž šlo o přidělení bytu a výplatu. Ve smyslu zde stále živého koloniálního pravidla tří D – „d`accord, demaine, doucement“ (souhlasím, [ale až] zítra, [a] pomalu) bylo nutno se na jedné straně obrnit trpělivostí, na druhé neustále insistovat (naléhat). Ač od získání samostatnosti v té době už uplynulo víc než 15 let, pracovala alžírská administrativa stále „po francouzsku“, tedy byrokraticky a těžkopádně. Navíc bylo nutno přivyknout alžírské, resp. muslimské mentalitě projevující se na jedné straně nevraživostí nejen vůči původním kolonizátorům, ale i ostatním Evropanům a křesťanům jako celku, na straně druhé pocity méněcennosti a paradoxně též nekritickému obdivu vůči této vyspělejší kultuře. S funkcionáři všech druhů, lidmi často velmi mladými (např. šéf našeho departementu Bencheikh ještě nedosáhl třicítky), bylo proto nutno jednat opatrně a vstřícně. Důsledně se bylo třeba podřídit islámským principům (volným dnem byl pochopitelně pátek), křesťanské tradice a svátky byly však respektovány a označit se za ateistu bylo nevhodné. Odlišit se od Francouzů nám vesměs díky jazykové úrovni nedělalo potíže, vhodné bylo též poukázat na historické paralely našeho odporu proti Němcům s jejich bojem vůči Francouzům, který Československo materiálně podporovalo. Protože mnoho alžírských (spíše kabylských) příjmení začíná předponou ben- (syn), nedělalo mi mé jméno potíže, dokonce bylo bráno jako téměř „místní“. Naopak nástup do práce se u manželky asi o dva měsíce opozdil právě kvůli záměně křestního jména a přijmení, stále totiž očekávali příjezd „Mme Irena“. Nic ale nepromeškala, neboť její pracovní nasazení na místní poliklinice bylo daleko intenzivnější než to moje ve škole.

Pokračování v příštím čísle

 
MVDr. Vladimír Benda