Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme zlikvidovali nekolkovaný alkohol

Jak jsme zlikvidovali nekolkovaný alkohol

Blížící konec roku byl jedinečnou příležitostí sejít se v klidu restauračního zařízení Club 21 a bilancovat rok 2005. Byl pro naše sdružení přelomový, neboť se zaváděl systém jednotné identifikace plzeňských psů. O aktuálním stavu plnění tzv. čipovací vyhlášky nás informoval JUDr. Hynek Brom, místostarosta MO 4, jeden z tvůrců “čipovací vyhlášky”: Ke dni 30. 11. 2005 je očipováno 7 044 z celkového počtu cca 14.000 evidovaných psů. Z této statistiky je patrné, že schválení veterinární lékaři provádějící čipování mohou očekávat do 30.6.2005 návštěvu cca 7 tisíc plzeňských psů.

Z počtu 7 044 očipovaných psů byl městskými úředníky řešen pouze jediný problém: Jeden pes byl přihlášen dvakrát (majitel a majitelka si opomněli sdělit, že oba psa zaevidovali), a tím pádem je nositel dvou čipů.

Můžeme tedy hovořit o organizačním úspěchu tohoto projektu. Po termínu 31. 12. 2005 by měli být čipováni pouze psi, kteří dovrší věku 6 měsíců a dále psi, jejichž majitel se do Plzně přistěhoval a svého psa řádně nahlásil do evidence. Prakticky budou ale dále čipováni i psi, jejichž majitelé povinnosti nedostáli. Počátkem ledna dostanou majitelé, kteří nezaevidovali svého psa, oznámení o povinnosti čipovat a dále informace o dalších postizích, které vyplývají z porušení vyhlášky města Plzně. Pro tyto “nezodpovědné” bude stanoven náhradní termín pro čipování do 28. 2. 2006. Po neuposlechnutí výzvy budou všichni, co psa neoznačí do tohoto termínu, řešeni v přestupkových řízeních a bude jim “po zásluze” uložena pokuta.

Vědeckotechnický pokrok zasáhl i veterinární ordinace a pracoviště, a proto většina vítá možnosti elektronické komunikace, která je progresivnější a efektivnější. Po výtečném “býčím guláši” jsme se vrhli na likvidaci nekolkovaného alkoholu, aby byl zlikvidován lege artis v souladu s daňovou povinností pohostinského zařízení.

Pro další jednání v termínu 9. 2. 2006 jsme zvolili Bowling v Třemošné. Seminář bude tentokrát odborně zaměřen na likvidaci odpadů.

MVDr. Leoš Grejcar