Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak šla kočička k doktorovi

  Soudnička

Radka Vaňousová

Kdybych to byla bývala věděla, byla bych tam nechodila

 

Dne 11. 9. v 15.45 hod. jsme s manželkou navštívili veterinární ordinaci MVDr. Sladkého. Naše čtyřletá kastrovaná kočička Besinka měla lehký zánět močových cest. Jelikož pěstujeme celý život pro naše potěšení kočičky, domnívali jsme se, že činíme dobře pro miláčka celé naší rodiny.

Ve jmenované ordinaci se jí ujali dva mladí lékaři ze Slovenska. Při prohlídce zjistili, že naše kočička má plný močový měchýř. Rozhodli se pro cévkování. Po změření teploty, která byla normální, jí dali injekci pro uspání.

Zdálo se jim ale, že je to málo, tak jí po chvíli dodali do tělíčka další dávku. Kočička již téměř spala, ale po dalším vpichu sebou prudce škubla. Po neúspěšném cévkování zjistili, že nemají ten pravý katétr, a tak po zaplacení nás poslali s uspanou kočičkou na jiné odbornější pracoviště.

Chyba lékařů byla, že chtěli naši kočičku uspat

Po rychlém přesunu do ordinace MVDr. Kyselého v 16.50 hod., při prohlížení naší spící Besinky, lékař se zděšením zjistil, že naše Besinka je mrtvá a bez života. Za naší přítomnosti provedl pan doktor zvážení naší kočičky a provedl rentgenové vyšetření. Zjistil s naprostou jistotou, že močový měchýř byl prázdný a jen v žaludku měla něco jídla. S lékařsko zprávou o úmrtí naší kočičky jsme se neprodleně vrátili do ordinace MVDr. Sladkého. Bylo 17.20 hod. Tito lékaři se usmívali, že nepochybili, a tak se máme obrátit na šéfa MVDr. Sladkého. Ve středu 16. 9. nás pan doktor přijal. On též s úsměvem nás vyslechl. Ale ani u něj jsme neslyšeli žádnou omluvu. Řekl, že se musíme obrátit na Vaši lékařskou komoru. Požadujeme též 2000 Kč za výdaje i jako odškodné za smrt našeho potěšení v našich 70 letech. Bylo naší chybou, že jsme vůbec tuto ordinaci navštívili, tak mohla naše Besinka spokojeně s námi žít.

Chyba lékařů byla, že chtěli naši kočičku uspat. Jak jsme se informovali, pan doktor Kyselý nás ujistil, že to nebývá vůbec nutné. Běžně se to nedělá. Podle nás bylo další chybou, že jí dostříkli další uspávací dávku, aniž by se přesvědčili a poslechli její srdíčko, jestli pracuje. Odeslali nás s uspanou kočkou na další pracoviště, kde prý mají tenčí katetr, s diagnózou plného měchýře a ucpaných močových cest. Jak ukázal rentgenový snímek u pana doktora Rychlého, nebyla to pravda. Měchýř měla prázdný.

A tak během necelé hodiny, jsme přišli o kamarádku. Jednání těchto odborníků se nám hrubě nelíbilo. Proto Vás prosíme o posouzení naší stížnosti na ordinaci MVDr. Sladkého a přisouzení 2000 Kč za naše výlohy a hlavně ztrátu naší Besinky.

Děkujeme předem
manželé Truchlící

Lékařská zpráva dr. Kyselého

Dne 11. 9. v 16.50 byla na naše pracoviště přivezena majitelem panem Truchlícím kočka Besinka, u které ošetřující lékař v uvedenou dobu již konstatoval exitus. Na žádost majitele bylo provedeno postmortální rentgenologické vyšetření kočky Besinky. Byl zhotoven laterolaterální snímek břicha – žaludek naplněn zažitinou, kličky jejuna plynaté, colon descendens a transversum naplněn trusem, ledviny normální velikosti, jasně ohraničené od okolí. Močový měchýř naplněn malým množstvím moči. Na srsti kočky a v přepravce, ve které nám byla dovezena, nebyly známky spontánního odchodu moči. MVDr. Kyselý

MVDr. Kyselý

V celej věci v prípade obvinenia zo závažného porušenia nám chýbaju výsledky pitvy

Vyjádření ošetřujících lékařů

Reagujeme na Vašu výzvu a dovoľujeme si vyjadriť sa k návrhu na zahájenie disciplinárneho riedenia vo věci sťažnosti manželov Truchlících.

V úvode tohoto vyjadrenia by sme chceli uviesť, že celej situácie je nam veľmi ľúto. V snahe pomocť nášmu pacientovi došlo k nešťastnej zhode náhod (zalomený katéter), ktoré viedli až k nešťastnému prevozu pacienta na iné pracovisko.

Myslím si, že mí zaměstnanci jednali s dobrou vůlí a já za nimi zcela stojím

Pacient bol uvedený do hlbokej sedácie aj z dovodu, že pri vyšetrovaní, jako aj prevádzaní katetrizácie nespolupracoval a bolo tak riziko poranenia nielen pacienta, ale aj všetkých zúčastných strán (majitelia a ošetrujúci lekári) ošetrovaným pacientom.

Pred samotným prevozom hlboko sedovaného pacienta boli skontrolované základne životné funkcie, bol povytiahnutý jazyk, natiahnutý krk dopredu a majitel bol poučený o podmienkach prevozu sedovaného pacienta a sledovaní životných funkcií behom prevozu. Zdoraznené bolo, že pacient má mať natiahnutý krk, vytiahnutý jazyk a nutné je kontrolovať dýchanie.

Taktiež nám nie je jasné, prečo sa revizná komisia vyjadruje o pacientovi jako vysokoko rizikovom, keď klinické vyšetrenie tomu nezodpovedalo.

 

V celej věci v prípade obvinenia zo závažného porušenia nám chýbaju výsledky pitvy, ktoré by jednoznačně defi novali našu vinu alebo nevinu. Táto pitva nezávislým odborníkom bola majiteľom pacienta doporučená ošetrujícím lekárom ihneď potom, čo nás osobne informovali, že zviera uhynulo.

Vyjádření MVDr. Sladkého

ač jsem již nebyl vyzván, dovoluji si vyjádřit se k Vašemu jednání s mými zaměstnanci ve věci stížnosti manželů Truchlících.

Oba mí zaměstnanci od svého nástupu až dosud pracovali příkladně s dobrým vztahem ke zvířatům i lidem, s primární snahou pacientům pomoci. Tento výjmečný případ nespokojenosti klienta s těmito zaměstnanci byl z velké části posílen vyjádřením MVDr. Kyselého o tom, že se to tak nedělá… , a zároveň averzí majitele ke slovensky mluvícím osobám, jelikož jeho opakování slova mechúr stále dokola, jak to prý říkal ten Slovák, bylo pro mě při osobním jednání nepochopitelné.

Řada věcí v jednání revizní komise se mi zdá sporná. Kolegové jsou obviněni z nedostatečného monitoringu během převozu, ale co je vlastní příčinou úhynu? Proč nebyla provedena mými kolegy navrhovaná pitva? Proč revizní komise brala v úvahu neprůkazné důkazní materiály od kolegy Kyselého, který manžele Truchlící na naše kolegy poštval? Proč se mi revizní komise nevyjádřila k této části mého vyjádření jí: zároveň s tímto vyjádřením žádám o prošetření postupu kolegy Kyselého. Z dopisu manželů Truchlících jsem pojal podezření, že kolega Kyselý snížil profesionální postavení jiného člena KVL a odsoudil chrakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu.

Myslím si, že mí zaměstnanci jednali s dobrou vůlí a já za nimi zcela stojím. Nechci již dále prošetřovat postup kolegy Kyselého, nemám zájem ani o další protahování tohoto smutného příběhu pitvou a podobně, finanční požadavek majitele vyřeší pojišťovna. Prosím Vás jen, abyste případ posuzovali i z lidské stránky a vzali v úvahu dosavadní bezúhonnost mých kolegů.

MVDr. Sladký

Závěr

Ošetřující veterinární lékař závazně porušil povinnost tím, že dne 11. 9. v souvislosti s ošetřováním kočky domácí „Besinky“ odeslal vysoce rizikového pacienta v anestezii na jiné pracoviště, aniž byl pacientovi poskytnut po dobu transportu odborný dozor s možností monitoringu a resuscitace, tedy odborně pochybil při výkonu veterinárního lékaře, čímž porušil povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznámi právními předpisy. Pokud jde o odpovědnost za smrt kočky nelze jednoznačně prokázat příčinnou souvislost mezi odborným pochybením a úhynem kočky z důvodu chybějící pitevní zprávy.

 
Radka Vaňousová