Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak to vidí kolegové

  Informace – zprávy – výzvy

František Špruček

Veterinární lékařství dnes, z pohledu praktického lékaře a bývalého prezidenta KVL ČR

František Špruček

 

Vážení kolegové,

je čas „nalít si čistého vína“, jak by řekl klasik, a podívat se reálně na situaci ve veterinární medicíně, a to ze všech úhlů a ve všech souvislostech, které se historicky postupně změnily. Současný stav v profesi veterinárních lékařů se stává neudržitelným. V tomto sdělení se chci zaměřit na výuku veterinárního lékařství, postavení a poslání KVL ČR, začlenění státní veterinární správy, systém postgraduálního vzdělávání a s tím i související fi nanční ohodnocení za veterinární činnost…

V Olomouci dne 30. 3. 2012
František Špruček

Jaroslav Kučera

Povinná postgraduální praxe z pohledu veterináře

MVDr. Jaroslav
Kučera

 

Naše komora nevzkvétá.

Je to sice parafráze, ale vystihuje náladu, se kterou se setkáváme při diskusích napříč veterinárními praxemi naší země. Již dvě desítky let jsem převážně pasivním pozorovatelem dění v naší profesní komoře a stejnou dobu naslouchám i mínění kolegů o užitečnosti této instituce. Po celou tu dobu se tak lze setkávat s názory, které zpochybňují vůbec smysl komory pro praktiky…

Jaroslav Kučera

Oba tyto zajímavé příspěvky v celém rozsahu naleznete na webových stránkách

www.vetkom.cz/content/showPage/komorove-novinky-222