Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak ušetřit na daních

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA


podáním dodatečného daňového přiznání

Ing. František Elis

Díky využití zákonné možnosti podání dodatečného daňového přiznání lze ušetřit nemalé a tolik potřební fi nance

Tento příspěvek vznikl na základě jednoho zcela konkrétního dotazu a lze předpokládat, že by mohl zajímat i některé další čtenáře časopisu.


… v eurech sice úsporu nevyčíslíte, ovšem jak praví otřepané, ale pravdivé přísloví – “Každá koruna dobrá”. Ať už má podobu jakoukoliv. Jako v říkance: Dolar, euro, koruna – všechno jedna rodina
 
Dotaz:

Jsem privátní veterinární lékař a před časem jsem podal řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2009. Výdaje jsem uplatnil ve skutečné, prokázané výši. Až nyní jsem se dozvěděl, že by pro mě bylo údajně podstatně výhodnější, pokud bych v daňovém přiznání uplatnil výdaje procentem z dosažených příjmů. Lze tuto moji situaci zpětně nějakým vhodným způsobem vyřešit?

Odpověď:

Vážený pane doktore, téměř každá situace, tedy i ta Vaše, má řešení, které se pokusím v následujících řádcích popsat.

Stávající stav V řádném daňovém přiznání jste uvedl zdanitelné příjmy ve výši 1 440 000 Kč, proti kterým jste uplatnil výdaje ve skutečné výši v částce 547 000 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů (daňový základ) tedy představuje 893 000 Kč. Vyplývající daňové dopady uvádím v následující tabulce:

Údaj Částka v Kč
Zdanitelné příjmy 1 440 000
Daňově uznatelné výdaje 547 000
Základ daně 893 000
Sazba daně z příjmů fyzických osob 15%
Daň z příjmů 133 950 (893 000 x 0,15)
Snížení daně o základní odpočitatelnou položku –24 840
Konečná daň 109 110
Sociální pojištění  
Vyměřovací základ 446 500 (50% z 893 000)
Sazba pojistného 29,2%
Pojistné 130 378
Zdravotní pojištění  
Vyměřovací základ 446 500 (50% z 893 000)
Sazba pojistného 13,5%
Pojistné 60 278
Celkem 299 766


Dodatečné daňové přiznání za rok 2008

Daňové dopady jsou uvedeny v tabulce

Údaj Částka v Kč
Zdanitelné příjmy (pohledávky) 120 000
Daňově uznatelné výdaje 0
Základ daně 120 000
Sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
Daň z příjmů 18 000
Snížení daně o základní odpočitatelnou položku 0
Doplatek daně 18 000
Sociální pojištění  
Vyměřovací základ 60 000 (50 % ze 120 000)
Sazba pojistného 29,2 %
Doplatek pojistného 17 520
Zdravotní pojištění  
Vyměřovací základ 60 000 (50 % ze 120 000)
Sazba pojistného 13,5 %
Doplatek pojistného 8 100
Doplatek celkem 43 620


Dodatečné daňové přiznání za rok 2009

Daňové dopady jsou opět uvedeny v tabulce

Údaj Částka v Kč
Zdanitelné příjmy 1 320 000 (1 440 000 – 120 000)
Daňově uznatelné výdaje 792 000 (60 % ze 1 320 000)
Základ daně 528 000
Sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
Daň z příjmů 79 200 (528 000 x 0,15)
Snížení daně o základní odpočitatelnou položku –24 840
Konečná daň 54 360
Sociální pojištění  
Vyměřovací základ 264 000 (50 % ze 528 000)
Sazba pojistného 29,2 %
Pojistné 77 088
Zdravotní pojištění  
Vyměřovací základ 264 000 (50 % ze 528 000)
Sazba pojistného 13,5 %
Pojistné 35 640
Celkem 167 088


Rekapitulace

Údaj
Řádné
DP
Opravné
DP 2008
Opravné
DP 2009
Opravná
DP celkem
rozdíl
Daň z příjmů
109 110
18 000
54 360
72 360
–36 750
Sociální pojištění
130 378
17 520
77 088
94 608
–35 770
Zdravotní pojištění
60 278
8 100
35 640
43 740
–16 538
Celkem
299 766
43 620
167 088
210 708
–89 058

Možné řešení

Možným řešením je podání dodatečného daňového přiznání, ve kterém uplatníte pro rok 2009 výdaje procentem z dosažených příjmů (60 %). Protože v tomto případě budete měnit způsob uplatňování výdajů, jste povinen dodanit pohledávky, které jste evidoval k 1. 1. 2009 (120 000 Kč), a to v dodatečném daňovém přiznání za rok 2008. Z toho následně vyplývá i povinnost dodat opravné přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Z uvedeného je zřejmé, že popsaným postupem dojde k podstatné úspoře jak na dani z příjmu, tak na platbách sociálního a zdravotního pojištění. Aby tato úspora nebyla znehodnocena penalizací vztahující se k dodatečnému daňovému přiznání za rok 2008, přikládám ještě vzor žádosti o prominutí penále.

 

… nemusí zrovna pršet, ale někdy stačí, když kape

 
Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0057