Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vhodně vakcinujeme a propagujeme svá pracoviště v plzeňské kotlině

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Z činnosti komory

Leoš Grejcar

Plzeň opět nezklamala

 

Po čtyřech měsících, jež uplynuly jako voda, jsme se opět sešli v našem oblíbeném pivovaru první čtvrtek v měsíci září. Naše kolegyně byly opět rozmazlovány v přilehlém wellness centru a mužské osazenstvo se mohlo věnovat naší oblíbené sportovní disciplíně: beeringu z nabídky pivovaru Purkmistr.

Po tradičním přivítání hostů a seznámení s programem jsme uctili památku našeho nejstaršího kolegy MVDr. Karla Černého, který opustil naše řady v požehnaném věku 84 let.

Naše sdružení tak přišlo o zkušeného stařešinu, který vychoval mnoho našich kolegů začínajících už jako studenti veterinární medicíny. Pro našeho benjamínka Tomáše Fořta bylo setkání jedinečné, neboť v našem kruhu oslavil své narozeniny, proto byl obdarován veterinárním křišťálovým těžítkem.

Prezentace byla velice zajímavá, neboť mně osobně odhalila slabá místa mých webových stránek.

Odborný program zahájil Ing. Miroslav Hajný ze společnosti Law & Finance s. r. o, který nás ve své prezentaci seznámil s právním pohledem na webové stránky. Prezentace byla velice zajímavá, neboť mně osobně odhalila slabá místa mých webových stránek. Prezentace samozřejmě vyvolala diskusi v našich řadách a umožnila si vyjasnit problematiku fungování webových stránek. S autorem prezentace bylo dohodnuto, že zpracuje pro časopis Zvěrokruh stručný článek na toto téma.

Kolegyně MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., nás ve své prezentaci seznámila s moderním přístupem k laboratorní diagnostice onemocnění psů a koček a podzimními novinkami IDEXX, přední světové referenční laboratoře. V pozdních nočních hodinách nás prof. MVDr. Miroslav Svoboda seznámil se zásadami vakcinace psů a koček. Jeho poutavá přednáška vyvolala čilou diskusi, která protáhla naše jednání až do pozdních večerních hodin. V rychlém sledu nás náš věrný host MVDr. Radka Vaňousová, předsedkyně vzdělávací komise,

 

seznámila s novinkami a nabídkou vzdělávacích akcí organizovaných KVL ČR. Náš El Presidente Jan Bernardy nás stručně informoval o aktuálním dění v představenstvu KVL ČR. Jedním z bodů jeho vystoupení bylo i kritizované hlášení počtu vyšetřených zvířat proti vzteklině interaktivním formulářem SVS ČR.

 

Myšlenka tohoto formuláře je dobrá, ale jeho tvůrci si stále neuvědomují, jaká pestrá množina počítačových analfabetů má obsluhovat tento formulář, který nefunguje bohužel na všech prohlížečích.

 

… Diskutující EL Presidente, přednášející Ing. Hájek, veterinární guru prof. MVDr. Miroslav Svoboda, MVDr. Zuzana Svobodová, naslouchající auditorium, spokojenost vyzařující Grejcar, sekce Mlado. a Středočechů a nakonec ze všeho unavená Rozárka Šnepová…

Přihlašování tohoto formuláře je bohužel pro veterinárního lékaře, samostudenta v oboru výpočetní techniky, natolik náročné, že obvyklým postupem pokus a omyl veterinární uživatel formulář zavře a s frustrujícím pocitem opouští webové stránky SVS ČR.

 

Proto se přimlouváme za další jednání s KVL ČR a SVS ČR tak, aby obsluhu formuláře zvládl každý veterinární lékař. Případně aby pracovníci SVS ČR na našich jednáních seznámili členy KVL ČR s jeho obsluhou. Tímto krokem si obě strany usnadní svoji náročnou činnost k oboustranné spokojenosti. Možnosti výpočetní techniky jsou v současné době naprosto úžasné a bylo by škoda, pokud bychom je nevyužili.

 

 
Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius