Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplňovat pasy?

Jak vyplňovat pasy?

Nejen petpasy ale i pasy cirkusových zvířat

1) Vystavit pas smí jen veterinární lékař, schválený pro tuto činnost dle § 4 odst. 1 písm. g) veterinárního zákona. Další údaje do pasu může zapisovat každý veterinární lékař s platným osvědčením k výkonu veterinární činnosti. Každý, kdo zapisuje údaje, je zodpovědný za jejich správnost, a proto je povinen údaje před zapsáním ověřit.

2) Pas smí být vystaven pouze na zvíře, které je čitelně tetováno nebo označeno čipem. Dočasně tvoří výjimku některá zvířata v cirkusech, u nichž předpisy umožňují identifikaci fotografií, ale také u nich se doporučuje čipování.

3) Veterinární lékař je povinen vést o vystavených pasech řádnou a kompletní evidenci a současně ji předávat do registru Komory. K tomu může použít buď systém on-line vkládaných údajů na www.vetkom.cz nebo ww.petpas.com. Do tohoto programu lze vstoupit pouze s originálním heslem přiděleným Komorou. Údaje vložené do tohoto systému si může konkrétní veterinární lékař kdykoliv souborně stáhnout a vytisknout.

4) Další možností je předávání údajů písemnou formou. Tento způsob je však zpoplatněn!

5) Vystavit pas bez vypsání údajů o majiteli může vést k odebrání oprávnění vydávat pasy.

6) Pas má údaje o majiteli opakovaně z důvodů možných změn majitele. Při změně se původní údaj přeškrtne a vyplní nový. Není tedy třeba vystavovat nový pas.

7) Fotografie zvířete je zatím stále nepovinná. S výjimkou některých zvířat, u kterých nahrazuje jinou identifikaci.

8) Číslo čipu je potřeba přepsat čitelně a celé! Pokud bylo zvíře čipováno již dříve před vydáním pasu, je nutné překontrolovat číslo čipu a jeho umístění čtečkou.

9) Nelze-li některý řádek vyplnit (např tetování), ponecháme jej volný bez proškrtnutí.

10) U vakcinace proti vzteklině se vypisuje “platnost do” nikoliv dle druhu vakcíny, ale dle zákona. U nás tedy na jeden rok! Pozor, chystá se novela zákona!!!

11) Serologické vyšetření pro státy, jež je vyžadují, se sice provádí jen jedenkrát za život, ale v případě, že nebyla provedena vakcinace v souladu s vakcinačními pravidly, musí se opakovat.

12) Údaje o ošetření proti klíšťatům a echinokokóze (odčervování) doporučujeme alespoň před vycestováním vyplnit, neboť v některých státech je tento údaj vyžadován.

13) Při vystavování nového pasu je možné údaje o vakcinacích přepsat, nebo může chovatel cestovat s pasem a současně s mezinárodním očkovacím průkazem.

14) Jakmile zvíře cestuje s pasem, odpovídá za jeho zdravotní stav chovatel. Proto údaj o zdravotním stavu se vypisuje jen pokud je to požadováno (např. pořadatelem výstavy).

15) Údaj úřední ověření slouží pro zápisy kontrolních orgánů, a proto do těchto kolonek nic nevypisujeme. U pasů cirkusových zvířat je povinností nechat pas ověřit na příslušném okresním inspektorátu SVS.

16) Mezi ostatní údaje doporučujeme zapsat údaj, kdo a kdy pas vystavil , včetně otisku razítka. U pasů cirkusových zvířat je již pro tento údaj vyhrazeno konkrétní místo.

17) Dle veterinárního zákona je povinností chovatele “g) zajistit, aby byli psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud jsou přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním i obchodním účelům, a nyní i zvířata v cirkusech, označena stanoveným způsobem a provázena dokladem, který obsahuje údaje umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho pasu vydaného veterinárním lékařem schváleným pro tuto činnost;….”

MVDr. Petr Matušina