Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak za hranice se zvířaty v roce 2012

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

Fly with dog!
Po čtyřech na letiště jde, možná utíká,
ocasem vrtí, plazí jazyk na celníka…
To si člověk jen těžko může dovolit,
odlítnout by mu nemuseli povolit!

Bude to letos jiné? Mění se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce hodlají vyrazit na cesty se svými zvířecími miláčky? Bude to jednodušší.

Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Již v loňském roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem. Pro „cestovně starší“ zvířata platí, že pokud byla tetovaná před 3. červnem 2011 a tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou se pohybovat ještě bez čipu. Avšak pozor, některé evropské země (Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají jen identifi kaci čipem.

I v letošním roce platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý veterinární lékař). První očkování proti vztek lině musí zvíře mít, jakmile dosáhne stáří tří měsíců.

Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již nepožadují potvrzení z EU schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek.

Navíc pro pohyb v EU není od 1. ledna nutné již zvířata před cestou ošetřit proti klíšťatům. Ošetření před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí být provedeno nově v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.

Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině), který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.

Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu na to, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli.

V letošním roce je cestování po EU se zvířecími miláčky zase o něco jednodušší.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz