Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jaká je naše cena

Jaká je naše cena

Český zvěrolékař sám sebe nehodnotí vysoko

Dotazníková akce sděluje mnoho zajímavého o cenách veterinárních zákroků. Z čistě odborného hlediska statistického průzkumu je jistě možné vytknout například spornou reprezentativnost respondentů, významně omezený je i počet konkrétních otázek atp. Přesto i tak extrémní hodnoty, jako je například císařský řez u krávy za 300,- Kč, dávají možnost všelijak spekulovat s interpretací: Buď respondent žertuje, což je nejpravděpodobnější, anebo si už přestal vážit sebe sama.

Nad výsledky by se dalo spekulovat, ale je to k něčemu dobré? Odpověď zní: Ano. Je podstatné, že z průzkumu se dá přibližně odvodit obvyklá cena, jakýsi ”medián” hodinové sazby veterinárního lékaře v Česku. Tato cena je asi 300,- Kč/ hod. Srovnáme-li toto číslo s dostupnými údaji z okolí, jsme na tom špatně.

V Německu je to 60 EUR, v Holandsku ještě o 20 více. Nechci samozřejmě přepočítávat ohodnocení práce veterináře směnným kurzem CZK/EUR, to by bylo velmi demagogické. Nicméně jistá disproporce je patrná i při použití přepočtu přes spotřební koš a zohlednění obecně platného faktu, že v Německu či Holandsku je materiální úroveň života vyšší.

Pro nás všechny však vyplývá, že alespoň výši obvyklé ceny bychom měli ctít. A to i ve vztahu k státu. V současné době se uvažuje, že by v případě potřeby stát (SVS ČR) zapojil do zdolávacích opatření v ohnisku nebezpečné nákazy soukromé veterináře. Tyto úvahy ožily při potvrzení diagnózy ptačí chřipky na našem území. Nákazu možná časem vyřeší samo sluníčko, avšak princip je obecný. Soukromý veterinární lékař, půjde-li do ohniska zdolávat nákazu, to nebude přece dělat zadarmo! A když ne zadarmo, tak otázka zní: “Za kolik”? Soukromý veterinář musí zohlednit kromě ceny vlastní práce v ohnisku také to, že v době, kdy pracuje pro stát, nemůže pracovat pro jiné klienty a v případě, např. již zmíněné ptačí chřipky, infekční riziko pro svou vlastní osobu. Z toho vyplývá, že cena za hodinu práce pro zdolávání epizootie ptačí chřipky, by neměla klesnout pod 600,- Kč/hod. Cena obvyklá 300,- Kč/hod. + 50% expresní příplatek, který paušalizuje nedostupnost jiné práce + 50% infekční příplatek. Domnívám se, že nižší ohodnocení ze strany státu by bylo nekorektní.

Ondřej Rychlík