Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jaký byl seminář? Chirurgická onemocnění kolenního kloubu

  Informace – zprávy – výzvy

Marek Minář

Rozdrojovice 2.– 3. 11. 2013, Hotel Atlantis

 

Veterinární ortopedická veřejnost velmi uvítala úzce specializovaný seminář „Chirurgická onemocnění kolenního kloubu“. Akci pod záštitou Komory veterinárních lékařů ČR zdařile zorganizoval a moderoval Dr. Jan Slabý z Kliniky ARVET Písek. Hotel Atlantis v Rozdrojovicích u Brna podtrhl svou atmosférou dobrého ducha celé akce. Více než 150 účastníků příjemně zaplnilo jeho prostory a hotel tepal rytmem semináře po celé dva dny.

Hlavním speakerem semináře byl Andy Torrington BVMS CertSAO, MRCVS z Velké Británie. Andy jako velký propagátor metody TTA dokázal všechny velice zaujmout jak projevem, tak odborností.

Zapojoval se do diskusí i mimo přednášky, bez okolků odpovídal na problematické body jednotlivých technik. Kriticky se vyjadřoval k extrakapsulárním náhradám ruptur LCC. Pečlivě probral luxace pately od příčin po chirurgické řešení, možnosti endoprotézy kladky stehenní kosti. Na závěr si ponechal asi nejzajímavější přednášku na téma Kombinovaná luxace pately a ruptury LCC, kdy se pomocí 6mm podložek TTA klecí a zakřivení ploténky dosáhne větší lateralizace tuberositas tibiae.

Dr. Slabý z Kliniky ARVET provedl posluchače anatomií kolene, biomechanikou a patogenezí ruptury LCC a v další přednášce se věnoval problematice poškození menisku včetně ožehavé otázky indikace meniscal release v případě zjištění intaktního menisku při operaci LCC.

 

Dr. Tomáš Vlach z kliniky AZ-vet Praha se v následujících prezentacích zabýval diagnostikou ruptury LCC a přehledem geometrii modifi kujících operačních technik řešení ruptury. Publikum velmi ocenilo otevřenost, s jakou se v další prezentaci Dr. Slabý podělil o zkušenosti s řešením mediální luxace pately nižších stupňů ve své praxi.

 

Průřez klasickými technikami náhrady LCC a jejich kritickými body přednesl Dr. Milan Snášil. CSc., z Veterinární kliniky pro psy a kočky Brno. Nastínil orientaci v moderních materiálech a zdůraznil nutnost precizního ovládání operačních technik. Jižní temperament rezidenta ECVS Želimira Dokiče DVM byl zajisté oživením celé konference. Přednášky věnoval metodě TPLO a endoprotéze kladky stehenní kosti. Dále pak Dr. Zdeněk Ošmera z kliniky IVET Praha jako průkopník metody TTA v České republice popsal metodu kraniální klínovité osteotomie kolene – TCWO.

Tato akce vnesla nový vítr do veterinárních seminářů. Zmenšila se pomyslná vzdálenost mezi přednášejícím a publikem, posluchači se bez ostychu zapojovali do diskuse, nebyly tu zamlčované zkušenosti. Aktuálnost témat, perfektní organizace a skutečný přínos pro praxi jsou věci, které osloví současného náročného posluchače.

Marek Minář