Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní setkání

  Z činnosti komory

Leoš Grejcar – veterinární Václav Matěj Kramerius

V dobrém jsme se sešli, v dobrém se zas rozejdeme

… Rozárka žádné setkání nevynechá. A že ho po vzoru knížete Schwarzenberga prospala, nikomu ani nevadilo, spíše naopak

 

V tomto roce jsme poprvé uspořádali naši tradiční besídku v prostorech námi oblíbené bowlingárny v Třemošné. Náš společensko-vzdělávací program jsem se snažil obohatit mnoha událostmi. V prvé řadě bych vyslovil poděkování a uznání organizačnímu výboru pohodového veterinárního plesu ve složení pan Vladimír Měřínský, kolega Ladislav Kuncl a kolegyně Jitka Stejskalová za perfektní přípravu a zvládnutí plesu v restauraci Na Spilce. V průběhu našeho setkání jsme mohli premiérově zhlédnout videozáznam z této skvělé akce. Stručně jsme byli informováni o stavu a průtoku fi nancí z fondů KVL ČR pro naše sdružení a dohodli jsme se na květnovém termínu našeho dalšího setkání. Stručně jsem informoval členy našeho sdružení o aktuální problematice Schmallenberg viru. Webové stránky Státní veterinární správy České republiky v současné době poskytují dostatek informací o této problematice v závislosti na epizootologické situaci EU. Naše setkání bylo i ve znamení oslavy malého Tobiáše Jana, který se narodil manželům Pokorným 6. 12. 2011.

Zástupce firmy ZADA a. s. nás seznámil s nejnovějším produktem, který poskytuje tato společnost členům KVL ČR.

Zástupci jednoho z českých mobilních operátorů nás seznámili s jedinečnou nabídkou, jak ušetřit poplatky za mobilní telefonování a připojení k internetu. Jejich nabídka se stala podnětem ke vzniku „kuloárových diskusních kroužků a klubů“, které obsadily prostory bowlingárny. Sportovně zdatnější obsadili bowlingové dráhy a aktivně vyplnili zbývající čas před zavírací hodinou tohoto sportoviště. V pozdních hodinách jsme se rozloučili se svými hosty a vyrazili zpět do svých domovů a pracovišť. Velkým zadostiučiněním pro mě byla tentokrát 23% účast našich členů a přítomnost malé Rozárky Šnepové, která blaženě spala a nerušila naše jednání.

 
Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius