Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní zasedání Okresního sdružení Šumperk a Jeseník

  Časopis Zvěrokruh 6/2015
     Z činnosti komory

Miroslav Vitásek

Schůzky okresních sdružení jako zdroj informací a společenské či profesní kontakty

 

Tradiční jarní zasedání Okresního sdružení KVL Šumperk a Jeseník se konalo v sobotu 11. dubna 2015 v restauraci Pod Trámkama Vikýřovice. Zahájení provedl předseda sdružení Dr. Frank, který přivítal přítomné a seznámil je s programem.

Zástupkyně distribuční fi rmy SG vet Vlčovice Dr. Janíková informovala o jarní akci, kterou společnost vyhlásila pro jarní období. Dále seznámila přítomné s možností pořídit za výhodných podmínek platební terminál.

Prezident KVL Dr. Karel Daniel

– se zmínil o rozpočtu pro okresní sdružení,

– hovořil o rozvíjející se členské základně a problému s umístěním absolventů,

– rozvedl problematiku výkonu právnických osob, zejména tlak EU na uvolnění trhu,

– připomněl tlak zemědělské veřejnosti na uvolnění jednoduchých úkonů u zvířat mimo vet. činnost,

 

navrhuje uveřejnit ve Zvěrokruhu článek shrnující správné vyplnění petpasů

 

– informoval o harmonizaci registračních řízení v rámci EU,

– informoval o tlaku KVL na omezení studentů VŠ,

– informoval o zviditelnění KVL přes tzv. množírny psů,

– informoval o zřejmě budoucím začlenění sekce vet. techniků pod KVL,

– informoval o akcích pořádaných komorou v tomto roce,

– probral problematiku registračních pokladen a DPH.

Další host, MVDr. Blanka Karešová ze státní správy informovala o změnách v souvislosti se služebním zákonem a dále o kompetenci SVS dozorovat i restaurace a další provozovny, kde se vyskytuje maso, masné výrobky a vejce. MVDr. Aleš Tomek Dip. ECVN přednesl odbornou přednášku na téma vybrané kapitoly z neurologie, a to Hornerův syndrom, polyradikuloneurologie a cévní mozkové příhody. Velice podrobně a názorně pomocí zobrazovací techniky rozebral jednotlivá témata od klinických příznaků přes diagnostiku až po terapii.

Zástupce fi rmy Alavis Ing. J. Čech seznámil přítomné s portfoliem léků a pozval je ke stánku na jarním VETfairu Hradec Králové.

MVDr. Alois Frank ve svém vystoupení připomněl zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to v souvislosti s utrácením zvířat. Zmínil problematiku odborného růstu praktických veterinárních lékařů.

V diskusi se členové shodli, že vyplňování petpasů je celkem nejasné a interpretace rozdílná. Sdružení proto navrhuje uveřejnit ve Zvěrokruhu článek shrnující správné vyplnění petpasů.

Miroslav Vitásek