Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jarní zasedání OS KVL Chrudim

  Časopis Zvěrokruh 5/2015
     Z činnosti komory

Jiří Lacina

Schůzky okresních sdružení jako zdroj informací a společenské či profesní kontakty

 

Okresní sdružení KVL v Chrudimi se sešlo 13. března 2015, opět po roce v salonku Restaurace U Zámku ve Slatiňanech. Program byl rozšířen o společenskou část – přátelské posezení členů KVL se současnými i bývalými spolupracovníky státní veterinární správy. Předseda OS KVL MVDr. Ondřej Sulženko, který celé zasedání řídil, přivítal v úvodu hosty, jmenovitě prezidenta KVL MVDr. Karla Daniela a MVDr. Zuzanu Svobodovou, Ph.D., konzultantku pro diagnostiku IDEXX, firmy Cymedica.

Dr. Svobodová představila veterinární diagnostický program IDEXX, zaměřený především na klientelu společenských zvířat. Referenční laboratoř IDEXX – poskytuje služby a nabízí testy klin. chemie, imunologie, virologie, mikrobiologie, patologie a genetiky. Zájemcům předala aktualizované ceníky vyšetření. IDEXX RFL má v Evropě aktuálně deset laboratoří s přibližně 580 zaměstnanci; nejbližší v Ludwigsburgu a Lipsku.

… státní i soukromá veterinární služba nemá „na růžích ustláno“.

Dr. Daniel informoval přítomné členy KVL krátce o problémech KVL, které v současné době KVL řeší. Stálým a z hlediska výhledu do budoucnosti je problém přebytku absolventů VFU v Brně. Problémem je nejen celkový počet, ale i skutečnost, že mnoho absolventů VHF se realizuje v klinické praxi společenských zvířat (až 90 % dívek má snahu se nechat zaměstnat) – stávající sylabus jim to umožňuje. Nemalým problémem je snaha chovatelů samostatně používat veterinární léčiva a vakcíny. V tomto silně lobbují farmaceutické fi rmy a Unie chovatelů v Parlamentu, kde mají své zastoupení. Čeká se velký boj o novelu veterinárního zákona. V otázce právnických osob KVL prosazuje podmínku majoritního vlastnictví veterinárním lékařem. Nově vznikne problém povinným zavedením elektronické evidence tržeb. Prezident KVL měl možnost v diskusi vyslechnout názory členů OS KVL.

 

 

 

MVDr. Michal Vodrážka z KVS SVS pro Pardubický kraj se věnoval některým kapitolám Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015 a pravidlům pro úhradu příspěvku za provedené úkony a mimo jiné požádal o důraz na uplatňování protinákazových opatření v chovech zvířat i s ohledem na nákazovou situaci v EU.

MVDr. Jiří Lacina seznámil přítomné s Asociací veterinárních lékařů ČR, profesní organizací zaměstnaných veterinárních lékařů. Popsal při tom některé významné aktivity asociace v minulosti – zachování pozice veterinární služby v dozoru

nad potravinami i plánované směřování k vytvoření jednotné stavovské organizace. Nezanedbatelný význam mají odborné semináře s vazbou na zajišťování finančních prostředků na příspěvky za členství v FVE.

V druhé části večera probíhal společenský program, posezení současných i bývalých zaměstnanců státní služby v Chrudimi a praktických vet. lékařů v okrese. V této části se odbývaly neformální rozhovory, diskuse, předávání zkušeností a pochopitelně nechyběly ani vzpomínky. Mnohdy došlo k vzájemnému shledání po několika letech. Když se účastníci rozcházeli, vysoce kvitovali tuto akci OS KVL v Chrudimi jako povedenou, dobře organizovanou a prospěšnou nejen z odborného, ale především společenského pohledu. Rozcházeli se s přáním – opět se za rok sejít. Považují to za potřebné, zejména v době, kdy státní i soukromá veterinární služba nemá „na růžích ustláno“.

 
Jiří Lacina,
Chrudim, březen 2015