Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Je čip nutné zaevidovat?

V souvislosti s blížící se novelou veterinárního zákona a související povinností mít za účelem platnosti vakcinace proti vzteklině zvíře nezaměnitelně označené, se množí dotazy na nutnost čip zaevidovat do databáze.

Národní registr či národní evidence čipovaných psů a chovatelů se chystá, nicméně v současnosti žádná jednotná národní databáze neexistuje. Existují pouze soukromé registry, kam je možné za poplatek nechat psa zaevidovat. Spoustě chovatelů není jasné, na co čipování tedy vlastně slouží, když absentuje jednotná národní databáze, ve které by šel každý načipovaný jedinec následně vyhledat a přiřadit k chovateli. Význam čipování nicméně tkví i v tom, že očkovací průkaz, ve kterém je zaznamenáno očkování proti vzteklině, lze ztotožnit s konkrétním psem, kterému očkovací průkaz patří. Číslo čipu nalepené v očkovacím průkazu totiž musí souhlasit s číslem čipu, který přečte elektronická čtečka čipů přímo ze psa. Lze tak například v případech poranění člověka psem objektivně učinit závěr, že konkrétní zvíře bylo opravdu očkováno.

Veterinární lékaři jsou také často obviňováni, že je-li jim přineseno cizím člověkem nalezené zvíře na zjištění přítomnosti čipu, zvíře nezadrží a aktivně nepátrají po jeho majiteli. Je potřeba zdůraznit, že veterinární lékař není odpovědný za dohledávání majitele zvířete.  Nemůže zvíře nálezci zabavit, nemůže nálezce legitimovat, a kromě databáze vedené u Komory veterinárních lékařů ČR, nemá jako oznamovatel nálezu psa bez majitele ani možnost zjišťovat v soukromých registrech, které osobě pes patří. Navíc v důsledku více různých registrů není ani jasné, na který registr se vlastně obrátit.

Jak už ale bylo řečeno, zdá se, že v blízké budoucnosti vznikne státní národní registr čipovaných psů a jejich majitelů, který by měl současné nevýhody fragmentace datových uložišť snad vyřešit. Je ovšem otázkou, zdali poskytne stejně kvalitní a spolehlivé služby, jaké poskytují dnešní soukromí provozovatelé – od aktivního kontaktování kupříkladu veterinárních lékařů prostřednictvím SMS zprávy či emailové zprávy, po odvolání pátrání v případě, že se zvíře najde. Nechme se (snad příjemně) překvapit.