Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Je psychicky narušený?

   Soudnička

Je psychicky narušený?

Vážená paní sekretářko,

podávám k Vašemu orgánu zásadní stížnost na veterinárního lékaře MVDr. Špindíru, sídlo ordinace Suterénní 16, v městě Okresním (jedná-li se vůbec o akreditovaného veterinárního lékaře). Ve stručnosti Vám vylíčím náš otřesný zážitek s tímto „lékařem“.

Objednali jsme se po telefonu k tomuto vet. lékaři na operativní zákrok našeho psa. Když jsme přišli k dr. Špindírovi, přišel nám otevřít bez pracovního pláště a ve velmi špinavém oděvu. Zavedl nás do suterénní prostory, která mu slouží za ordinaci.

Všude je nepředstavitelná špína. Po zemi se válí chuchvalce prachu, špinavé je umyvadlo, špinavé jsou i zdi. Operační nástroje má volně položeny ve staré, špinavé prosklené skříni.

Sterilizační přístroj jsme nikde nezaregistrovali. Jako operační stůl slouží starý oválný stůl, pokrytý špinavým igelitovým ubrusem. Na zemi se povalují použité injekční stříkačky.

Celou místnost prostupuje zápach nečistoty.

„Pan doktor“ v tomto prostředí připravil injekci uspávacího preparátu a chystal se, tak jak byl, operovat!

V tu chvíli jsme si připadali jako v jakémsi hororu a bylo nám zcela jasné, jak dlouho by naše zvíře po zásahu tohoto člověka žilo.

Sdělili jsme tedy, že vzhledem k prostředí nemáme v jeho služby důvěru a upalovali jsme pryč, co to šlo. Z celé situace jsme nabyli dojmu, že jsme se dostali do blízkosti, zřejmě psychicky narušeného jedince.

Velmi pozorně budu sledovat Váš postup v tomto případě. Zvířata jsou sice v tomto státě posuzována podle římského práva jako věci, ale myslím, že je zbytečné, aby zaviněním takovýchto lékařů, byť veterinárních, zbytečně trpěla.

Děkuji předem za Váš aktivní a hlavně rychlý přístup při řešení této záležitosti a zůstávám s pozdravem

Marie Úzkostlivá

Zahajujeme disciplinární řízení

Vážení, předsedovi revizní komise byla postoupena stížnost M. Úzkostlivé ze dne 10. 8. 2000 na MVDr. Špindíru. Ve stížnosti je uvedeno, že se ke jmenovanému objednala se svým psem na operační výkon. Stěžovatelka popisuje naprosto nevyhovující zařízení veterinární ordinace, zejména z hygienických důvodů, stejně jako kritizuje oblečení obviněného.

Z této návštěvy měla stěžovatelka natolik otřesný zážitek, že provedení operace odmítla a tuto skutečnost oznámila Komoře veterinárních lékařů.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 7 odst. 4 profesního řádu prostory veterinárního lékaře musí být čisté, udržované, v dobrém hygienickém stavu, je podezření, že toto ustanovení MVDr. Špindíra porušil, jak vyplývá z předložené stížnosti, přičemž předseda revizní komise je názoru, že v tomto směru lze stěžovatelce uvěřit.

Na základě stížnosti paní Úzkostlivé žádáme Vaši okresní revizní komisi o kontrolu pracoviště dr. Špindíry, pokud možno neohlášeně a v sestavě nejméně 2 až 3 členů revizní komise. Kontrolu prosím zaměřte na čistotu a vybavení uvedené ordinace. Zajisté chápete, že pokud je klientelou vnímáno veterinární pracoviště v uvedených kvalitách, nijak to nepřispívá k prestiži našeho stavu.

Předem děkuji za včasné provedení a zaslání zprávy.

Bylo uklizeno

Vážený kolego, zasílám zprávu o kontrole pracoviště dr. Špindíry.

Vzhledem k tomu, že ordinace není označená, předseda okresní revizní komise neuspěl při své neohlášené návštěvě na dané adrese, pouze zjistil dotazem u sousedů, že na dané adrese veterinární ošetřovna je, ale není pravidelně v provozu.

Dr. Špindíra, který je členem jiného OS KVL, ordinuje na této adrese pouze příležitostně.

Na telefonním čísle uvedeném ve zlatých stránkách je záznamník a číslo mobilního telefonu, na kterém je možno kolegu zastihnout. Vzhledem k zaneprázdněnosti kolegy se mi podařilo sjednat si s ním schůzku v ordinaci až později, a tudíž nikoliv neohlášeně. Ordinace, která byla řádně zkolaudována v roce 1993, se nachází v suterénu domu na uvedené adrese. Je zbudována z bývalého sklepa, a tím je dán i prvotní nepříliš přívětivý dojem při sestupu po schodišti do suterénu. Kolega provádí veterinární činnost v sousedním okrese a ordinace je tak využívána pouze po domluvě s klientem. Místnost je vybavena základním zařízením (chladnička, vyšetřovací lampa, teplá voda, základní nástroje atd.), skříně a vyšetřovací stůl jsou dřevené a mají bohužel svoje nejlepší léta za sebou. Ordinace je čistá, ale je zřejmé, že ve srovnání s běžným standardem nově zařízených ordinací je celková vybavenost dojmově spíše pod průměrem. V nedalekém okolí je několik pravidelně fungujících ordinací, takže klienti mají možnost volby, zda dají přednost moderně vybavené ordinaci nebo osobě kolegy Špindíry. Závěr: Nebyly zjištěny zásadní nedostatky ve vybavení ordinace.

Pro mne je to vyhovující

Dovolujeme si Vám oznámit, že byla na Vás podána stížnost. Prošetřujeme ji a o výsledku šetření Vás budeme bezodkladně informovat. Proto Vám zasíláme její kopii a žádáme Vás o vyjádření. Se svým vyjádřením nám zašlete kopie rozhodnutí o změně užívání nebytových prostor včetně vyjádření dotčených orgánů.

Odpovídám na Vaše oznámení o stížnosti na mě. Větší část mé praxe je v sousedním okrese, kde jsem také členem OS KVL. V ordinaci vykonávám pouze ambulanci pro běžná ošetření a provádím drobné chirurgické zákroky. Nikomu jsem nikdy netvrdil, že mám špičkové vybavení, ale pro moje potřeby je vyhovující a naprostá většina mých klientů se ke mně s důvěrou vrací. Stav a čistota mé ambulance byl zkontrolován kolegy z místního komorového sdružení, nebudu se tedy k nepravdám uvedeným ve stížnosti vyjadřovat. Myslím si, že se jedná o útok vedený proti mé osobě buď z důvodu mé práce v zastupitelstvu města, nebo proto, že po patnáctiletém manželství nyní žena usiluje o rozvod. Z těchto důvodů si také asi pisatel stížnosti přeje vůči mně zůstat v anonymitě a uvádí jako kontakt na sebe jen telefon. Navíc sděluji, že své členské příspěvky jsem měl vždy řádně a včas uhrazeny a jsem přesvědčen, že svým chováním jsem nikdy žádnou ostudu našemu stavu neudělal. Zasílám Vám v příloze požadované kopie dokumentů.

MVDr. Špindíra

Na základě šetření byla stížnost odložena jako neopodstatněná a disciplinární řízení bylo zastaveno.

Upravil MVDr. Petr Matušina