Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jedna setina sekundy

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Z činnosti komory


Přemek Vrbík

Malá zpráva z Odborno–spoločensko–športového podujatia veterinárních lékařů v Dolnom Kubíne 16.–17. 2. 2O18

... foto Zahájení společenské části

V čase prodchnutém atmosférou ZOH se rozhodl nebývalý počet sportovně laděných kolegů z Polska, Slovenska a Česka zúčastnit se tradičního setkání s odbornou tematikou a zakončeného lyžařskými závody v obřím slalomu.


... Reprezentanti KVL ČR: prezident Karel Daniel a viceprezizentka Radka Vaňousová

 

Jednalo se již o XII. ročník, pořádaný ŠVPS SR za spoluúčasti KVL SR, KILW a SILW Polska a organizačních garantů RVPS Dolný Kubín. Pozváni byli ústřední ředitelé SVS, prezidenti komor i akademické celebrity. Jak vyplývá z názvu, první den byl věnován odborné tematice –africkému moru prasat. Jako přednášející se vystřídali ředitelé SVS se zaměřením na aktuální situaci. Prof. MVDr. Bíreš, Dr.Sc., se krom obecného sdělení věnoval vektorům AMP, ohniskům a realizacím tzv. nárazníkových zón v příhraničních lokalitách s Ukrajinou a ČR. Velice kladně byl hodnocen postup naší veteriární služby při likvidaci ohniska nákazy včetně součinnosti s privátní službou, policií a mysliveckými sdruženími. Zmíněn byl také eradikační plán schválený EK s platností od 1. 2. 2018.Po diskusi následoval raut s národními specialitami pevného i kapalného skupenství podbarvený hudbou, takže jazykové bariéry se postupně stíraly a vše se neslo na vlně tradice, sounáležitosti a pohody.


Druhý den: Při snídani jsme se dozvěděli tu neskutečnou novinu, při které kdejaké oko zvlhlo. Ester Ledecká si ziskem setiny sekundy vyjela na Super G zlato! Vždyť o co jde? Sjet svah mezi brankami co nejrychleji! Kubínská hoĺa nás přivítala krásným počasím, upraveným terénem a výzvou. Počet závodníků byl kolem 120. Jela se dvě kola podle věkových kategorií. Převažoval počet kolegů ze Slovenska a Polska, tím větší radost byla z konečných výsledků. Pro stručnost uvádím naše úspěchy.

Absolutním vítězem se stal Jirka Durmon, který o setinu sekundy překonal kolegu Čermáka.

Jó, 25 cm je někdy zlato!

Závěrem blahopřeji medailistům, tleskám účastníkům a hluboký kompliment pořadatelům.

 

... Dr. Vaňousová se umístila druhá v kategorii žen,


ŽENY
do 4O let
2. místo – Radka Vaňousová
nad 4O let
1. místo – Anna Vašutová
MUŽI
do 35 let
3. místo – Semerád ml.
4O-5Olet
1. místo – Jiří Durmon
5O–62 let
1. místo – Petr Čermák
SENIOŘI NAD 62 LET
8. místo doyen Přemek Vrbík – ne zdaleka poslední (1942)

Přemek Vrbík,
Bystřice nad Pernštejnem

Komora veterinárních lékařů České republiky