Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednal jsem s pěti, na tři si stěžuji

   Soudnička

Jednal jsem s pěti, na tři si stěžuji

Vážený p. řediteli, tímto podávám písemné 3 stížnosti na 3 veterináře, se kterými jsem přišel do styku jako chovatel. Dále současně mám závažné výhrady ke dvěma publikacím o koních – níže uvedeno.

1) Před odchodem do starobního důchodu jsem si opatřil dne 4.7.1999 staršího koně teplokrevníka, hřebnou klisnu, která byla připuštěna dne 5.5.1999 dle uvedeného údaje na dokladu . V uvedeném případě dle vydaných publikací o koních by se měla ohřebit kolem 30.3.2000. Konkrétně se jedná o publikace: Jezdectví a dostihový sport,vydána v r. 1977, vedoucí autor.kolektivu Ing. Zdeněk Jokl a 12 dalších autorů profesionálů, kteří se na publikaci podíleli a Koně od Jamese Kerswella vydané1996 nakladatelstvím Svoka a Vašut.

Ve výše uvedených publikacích je uváděn průměr březosti 11 měsíců čili 333 dny. V těchto publikacích jde o absurdní průměr březosti, který by neměl být v žádném případě publikován a uváděn. Průměr může být logicky uváděn u roční mzdy, délky lidského života apod. Uvádím to z toho důvodu, že tady dochází k mystifikaci chovatelů koní. Podle mé zkušenosti a v návaznosti na veterináře přichází v úvahu ohřebení klisny od poloviny 11.měsíce až do 12. měsíce včetně.

Jelikož s koňmi nemám potřebné zkušenosti tak jsem si pro svoji činnost zakoupil výše uvedené publikace a pevně věřil, že až do ohřebení klisny bude všechno v pořádku. Došlo však dle publikace k předčasnému ohřebení, takže v noci dne 15.3.2000 jsem přišel do stáje a konstatoval, že klisna je ohřebená, avšak hříbátko klisnička bylo již mrtvé. Jako chovatel jiných zvířat vím, že k narození může dojít později nebo dříve zhruba o 6 dní – nikoliv však u klisny o 15 dní dříve! Kdyby byly uváděny správné informace o hřebení klisny, nikdy by se toto nemohlo stát, jelikož řádný chovatel si klisnu pohlídá. Dále na adresu veterináře uvádím, že ještě před ohřebením byl u mne veterinář na ověření březí klisny, která se po 20.hod. chvěla hluboce dýchala, což bylo před 2 týdny. Při pří chodu se mne ptal, kdy klisna se má ohřebit. Uvedl jsem, když se počítá 333 dní, tak by to mělo být 30.3.2000. Při vyšetření klisny konstatoval, že cesta je uzavřena. Asi po 20 minutách výše uvedené jevy u klisny pominuly. Zde se tedy domnívám, že jako profesionální veterinář mi měl sdělit, že ohřebení může nastat již kolem 15.3.2000. Jak já, tak i moje manželka jsme říkali, že klisna je abnormálně široká, a zde je předpoklad dvojčat. Mimo to uvádím,že ještě začátkem února jsem osobně navštívil v ordinace veterináře , kde jsem se ptal zda mohu očekávat problémy s hřebením u klisny. Lapidárně mi odpověděl, že klisna si poradí sama, hříbě vyplkne ani o tom nebudu vědět. Z tohoto vyplývá jasná byrokracie vůči chovatelům zvířat, taktéž k samotným zvířatům. Vůbec zůstává mi záhadou počet uhynulých hříbat ve výše uvedených souvislostech. Já jako chovatel jsem tak vyplkl několik tisícovek nezodpovědnému veterináři za záchranu klisny, která po těžkém ohřebení potřebovala umělou výživu,antibiotika apod. Mimo to jsem i jeho přičiněním přišel o nádherné hříbátko.

2) Dále se zmiňuji o dalším veterináři ( nezodpovědném), který mi očkoval králíky proti moru a myxomatóze. Při této příležitosti jsem rovněž učinil dotaz na možnost problémů při vrhu štěňat fenkou německého ovčáka. Do vrhu chyběly asi 3 týdny. Jeho odpověď byla rovněž lapidární – pomůže si sama, nemusím mít žádné obavy.Žel,opak byl pravdou. Vrh štěňat byl značně komplikovaný, kdy na svět přišla pouze 2 štěňátka, zbytek byl uvnitř ve feně. Fenka dostala zvýšené teploty a druhý den se musela podrobit císařskému řezu. Od veterináře jsem pouze obdržel tabletky na odčervení. Další veterinář, který fenku operoval měl dle mého názoru odstranit dělohu pro úzkou průchodnost. Toto se rovněž opakovalo při druhém vrhu. Zde rovněž si pokládám otázku, zda v Česku máme zodpovědné profesionální zvěrolékaře. Výše uvedený císařský řez mne přišel na 3 tisíce. Při druhém vrhu jsem byl nucen fenku utratit. Podotýkám, že veterinář, který mi vakcinoval králíky a předal tabletky na odčervení vůbec doklad o zaplacení nevystavil.

3) Rovněž uvádím, že dne 4.7.1999 mi byla přivezena uvedená klisna od chovatelů do mého bydliště. Asi 3 dny před dovozem klisny jsem navštívil osobně zvěrolékaře a požádal jej o ověření zdravotního stavu. Svatosvatě mi přislíbil, že po tel.zavolání přivezenou klisnu vyšetří, současně ověří potřebné doklady. Výše uvedeného dne 14.7 .99 I kolem 21 hodiny byla klisna dovezena. Neprodleně jsem tel. svojí manželkou nechal zavolat zvěrolékaře. Zvěrolékař sdělil, že je nyní u koně, který má koliku, takže nepřijede. Slíbil, že přijede v dopoledních hodinách následujícího dne. Na jeho požadavek jsem předložil doklady a veterinární lékař mi uvedl, že chybí další potřebné doklady od majitelů koně. Konkrétně veterinární osvědčení mezi okresy a průkazný písemný doklad o březosti klisny.

Dne 7.7.1999 jsem majitelům koně poslal doporučený dopis ohledně potřebných dokladů. Stalo se však, že veterinář v příslušném okrese majiteli vystavil osvědčení s datem 10.7.1999 ve 12 hod, tedy v době kdy klisna nebyla u majitelů, ale byla ve stáji u mne. Zde jde tak o paradox, který nemá na veterinárním úseku obdoby. Další veterinář na tento doklad napsal “Klisna byla vyšetřena a zjištěna březí. Nevím, zda toto dodatečné vepsání je průkazné. Závěrem musím konstatovat, že jak chovatelé’ tak milovníci zvířat si tak mohou udělat svůj obrázek o některých veterinářích . Jde ze strany veterinářů o absolutní nezájem a jen o finanční byznys a nic víc!! Současně požaduji, aby Komora u tří z pěti jmenovaných veterinářů vyvodila opatření k odstranění nedostatků. Prosím o podání písemné zprávy o výsledcích šetření včetně provedených opatření. Rovněž požaduji stanovisko k publikacím k věci hřebení klisen.

P.S. Zda je možnost, aby Komora veter. lékařů v Brně zajišťovala pro chovatele v jednotlivých okresech semináře na chovy koni. Uvádím to z toho důvodu, že veterináři v okresech neposkytuji požadované rady.

Předem děkuji Karel Úhoř

Z výpovědí veterinářů

I.) Pana stěžovatele Úhoře znám. Pravidelně několikrát ročně u něho vakcinuji tři, někdy i více králíků. Při poslední návštěvě až při odchodu mně ukázal psa uvázaného na řetězu u boudy. Jednalo se údajně o březí fenu NO. Ptal jak má feně u porodu pomáhat. 0dpověděl jsem mu, že nemusí mít obavy, protože porod u feny proběhne zpravidla bez komplikací a fyzické pomoci. Feně ať vybere vhodné místo k vržení štěňat a sleduje ji. Pouze v případě komplikací se má obrátit na veterináře. Dále jsem mu důrazně doporučil fenu odčervit nejpozději deset dnů před porodem. S tím souhlasil a koupil si ode mne tablety Lopatolu k odčervení. Za tuto malou poradu mezi vraty jsem klientovi nic neúčtoval a nemám o ní vedenou zdravotní dokumentaci. Protože nežádal vystavení dok1adu o zaplacení, tento vystaven nebyl. Od té doby jsem se s ním nesetkal a není mi tedy nic známo o jeho chovatelských problémech. Zřejmě na mne zanevřel a králíky mu již vakcinuje někdo jiný.

II.) S nelibostí a pln hněvu sedám k psaní odpovědi na stížnost pana Úhoře. První kontakt s tímto člověkem jsem měl v červenci loňského roku, kdy mne zmíněný pán požádalo vyšetření klisny po nákupu. K tomuto úkonu mě volal 14.7.1999 ve 21.00, v době, kdy jsem byl u naléhavého případu. Vyšetření jsem provedl druhého dne. Po vyšetření jsem chovateli sdělil, ať si od prodávajícího vyžádá veterinární osvědčení pro přesun zvířat s potvrzením o vyšetření na březost a připouštěcí lístek. Podruhé mě stěžovatel vyhledal v půli února 2000. Chtěl ode mne slyšet jak se připravit na porod a a ošetření hříběte po porodu. Byl poučen o změnách na mléčné žláze, pánevních vazech, ochodu a změnách chování klisny v souvislosti s blížícím se porodem. Byl upozorněn na rizika spojená s porodem ve stáji v malém boxu a zdůrazněna nutnost dozoru chovatele. Rovněž mu bylo sděleno, že většina klisen rodí spontánně a obvykle v době nočního klidu. 26.2.2000 uprostřed noci volal, že se klisna chystá k porodu. Ihned jsem vyrazil a zjistil, že na úzkém, krátkém vazném stání na mne nechápavě hleděla 22 letá rodička a chutě chroupala seno. Od léta, co jsem klisnu neviděl značně pohubla, jen břicho zmohutnělo.Neměla žádné příznaky blížícího se porodu. Chovatele jsem upozornil, že porodní box má vypadat jinak. Doporučil jsem mu úpravy jak stav zlepšit. Potřetí si mě bohužel stěžovatel vybral 15.3.2000 kolem druhé hodiny ráno. Volal – cituji: “Klisna je ohřebená, hříbě je mrtvé, s klisny něco trčí, bude mít určitě ještě jedno hříbě tak sebou hněte”. Druhý noční výjezd mě šokoval.Uprostřed spoře podestlaného stání ležela totálně vyčerpaná kachektická klisna, s pohmožděninami a oděrkami na hlavě a všech kostních hrbolech. Měkké části porodních cest byly značně pohmožděné a vulva několikanásobně oteklá, dále částečný výhřez pochvy a zadržené lůžko. Tělesná teplota byla 37,2 °C. Myslím, že tento porod musel mít takovou zvukovou kulisu, že ostražitého chovatele by probudil i ze záhrobí. Hříbě vážilo asi 55 kg, bylo totálně vychladlé – z toho usuzuji, že porod nastal minimálně před 5 i více hodinami. Bylo normálně vyvinuté, nevykazovalo žádné známky prematurity. V noci byla provedena repozice pochvy a vybavení lůžka, podána antibiotika celkově i lokálně, protitetanové sérum, nesteroidní antiklogika a uterotonika. Při další návštěvě ráno opět antibiotika lokálně a uterotonika. V poledne po infuzi a za vydatné pomoci sousedů byla klisna s obtížemi postavena. 16. a 17.3.2000 pokračováno v antibiotické léčbě, klisna stála, přijímala potravu a byla bez teplot. Po poslední návštěvě 17.3.2000 mi manželé Úhořovi poděkovali za záchranu klisny a věnovali 1/2 litru slivovice. (Až vychladnu, vrátím ji, zhořkla by mi na jazyku).

Co dodat závěrem – pan Úhoř místo aby klisnu hlídal sladce spal a nyní by rád našel viníka. S průměrnou dobou březosti uváděnou ve všech učebnicích porodnictví a popisem průběhu porodu klisny by na lavici obžalovaných dostal i pana Prof. MVDr. Přibyla. Za jediné profesionální pochybení z mé strany považuji směšně nízký účet vystavený mnou pod vlivem soucitu nad důchodci a jejich ztrátou (to je ten – cituji stěžovatele – nám tolik přednější byznys). Přikládám platební výměry.

III.) Dne 16.6.1999 se na naše pracoviště dostavil pan Úhoř se svou fenou NO a udal, že před více než 24 hodinami porodila 2 štěňata a od té doby porod nepokračuje. Po celkovém vyšetření – viz protokol, bylo majiteli sděleno, že z důvodu absolutně velkého emfyzematického plodu doporučujeme císařský řez. Majitel souhlasil. Při provádění úkonu nebyly zjištěny patologické stavy na děloze, takže hysterectomie nebyla indikována a majitel ji nepožadoval. Za provedený zákrok bylo účtováno 2577,6 Kč. Dne 6.11.1999 o víkendové službě nás pan Úhoř navštívil s fenou NO Almou znovu. Opět rodila, tentokrát však bylo gynekologickým vyšetřením zjištěno, že porod je ve vypuzovací fázi s normálním průběhem. Majiteli jsem navrhl medikamentózní vedení porodu. Odmítl to a trval na euthanasii. Protože jsem se s obdobným postupem ze strany chovatele za svoji jedenáctiletou praxi nesetkal, začal jsem panu Úhořovi vysvětlovat některé etické zásady jimiž se řídíme my a měl by se řídit i on jako majitel zdravého rodícího zvířete. Cokoliv odmítal s tím, že pokud euthanasii neprovedu nechá fenu bez pomoci. Proto jsem po krátké úvaze, aby nedošlo ke zbytečnému utrpení zvířete, požadovaný úkon provedl.

Co také napsal stěžovatel

…. Závěrem uvádím, že Komoře veterinárních lékařů nemohu posloužit uváděním svědků. Každý chovatel při styku s veterináři je v 99 % sám, čili beze svědků.Je na Vaši fundovanosti obstarat si dostatek důkazů. Ke stížnosti. Osobně jako pracovník ČOI jsem nikdy k prokázáni věci nepotřeboval žádného svědka. Ba naopak, moji snahou bylo vždy ověřit další věci než jen obsažené v písemné stížnosti. Takže totéž očekávám od Vás. Zákazník je PÁN AMĚL BY MÍT VŽDY NAVRCH PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÍŽNOSTI. Žel u našich veterinářů v Česku to tak není. Je na čase aby si to jednou pro vždy uvědomili, že tak se s PÁNY ZÁKAZNÍKY pracovat nedá, např. ve směru podávání erudovaných odpovědí. Očekávám tedy, že mé předmětné stížnosti budou s plnou vážností a odpovědností prošetřeny.

Máme viníka?

Vážený pane, Revizní komise KVL ČR se zabývala šetřením Vaší stížnosti ze dne 27.3.00. Na základě posouzení veškerých dostupných materiálů, jež jsme měli k dispozici, není průkazné provinění jmenovaných veterinárních lékařů a proto jsme nuceni stížnost na tyto veterinární lékaře odložit jako neprůkaznou. Pouze v souvislosti s vystavením veterinárního osvědčení při koupi Vaší klisny. Bylo prokázáno podezření, že veterinární lékař vystavil osvědčení bez vyšetření a proto s ním bylo zahájeno disciplinárního řízení před Čestnou radou KVL ČR. Tento orgán Vás o výsledku řízení bude informovat .

Zpracoval MVDr. PetrMatušina