Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání EVERI

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Z činnosti komory


Jan Bernardy

Setkání reprezentantů evropských veterinářů v Římě

Valnou hromadu Federace veterinářů Evropy zahájil dr. G. Pennocchio, prezident Federálního řádu veterinářů Itálie (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI, obdoba KVL ČR) následován ředitelem státní veterinární správy Itálie (CVO) dr. S. Borrellem. Přivítali na dvě stě zástupců národních a profesních komor a asociací v aule gregoriánské univerzity v Římě, kde se výroční shromáždění konalo.


...Jednání sekce veterinářů ve vědě a výzkumu EVERI

 

Jako přizvaný řečník dále vystoupil Andriy Rozstalnyy, MVD, PhD, který seznámil přítomné s činností Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO se sídlem v Římě. Popsal organizaci, sídlící zde od r. 1946, její současná centra pro přenosné nemoci zvířat, a zásady udržitelného rozvoje (Agenda 2030) a zmírňování hladovění a špatných životních podmínek lidí, snahy po sanitaci a udržení čisté pitné vody a nakládání s vyhozenými potravinami pro nasycení hladovějících. Jedním z hlavních úkolů organizace kromě sledování zdraví zvířat a bezpečných potravin je totiž odstranění hladu, eliminace chudoby, zachování udržitelného rozvoje a využití přírodních zdrojů. Světová poptávka po produkci se přitom zvyšuje – mléko o 30 %, maso o 60 %, vejce o 80 %, nejvíce v jižní a východní Asii.


Jako další témata rezonovala na setkání jak veterinárních lékařů ve vzdělávání, průmyslu a vědě (EVERI), tak v ostatních sekcích otázka antimikrobiální rezistence, akčního plánu FAO na řešení a zavádění detailnějšího sledování spotřeby antibiotik nejen v Evropě, ale např. i ve východní Asii. Hostitelská země (spolu se Španělskem) představila svůj systém sledování preskripce u hospodářských zvířat a reakce místních veterinářů, dovolávajících se ochrany intelektuální svobody veterinární profese.


.. Jednotlivé sekce FVE jednají den předem odděleně
 
....Sýry jsou krajovou chloubou Itálie

Vhled do budoucnosti byl dalším ze žhavých témat, které refl ektuje mimo jiné prezentovaný vzdělávací program RCVS „Edwards Jenner Veterinary Leadership Programme“ www.rcvs.org. uk/leadership, jenž akcentuje rozšiřování veterinárních týmů a připravenost veterinárních lékařů na vedoucí roli v nich.

Nutnost proškolení všech pracovníků v živočišné výrobě, na jatkách apod. v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, a klíčová role veterinářů při použití animálních indikátorů při monitoringu welfare na farmách, byly jedněmi ze společných závěrů, které valná hromada odhlasovala.

Hostitelské organizaci se podařilo zajistit jednak důstojný průběh pravidelného jednání evropských veterinářů, ale současně představit Řím jako sídlo světového významu pro veterinární medicínu a Itálii jako přátelské místo s mnoha půvaby, kulinářské nevyjímaje.

Jan Bernardy

Komora veterinárních lékařů České republiky