Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání FVE ve Vídni

Jednání FVE ve Vídni

Zasedání Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE) se konalo v nedaleké Vídni. Vzhledem k dosažitelnosti místa jednání vyzvalo představenstvo se svolením pořadatelů další kolegy k účasti na zasedání, ve snaze seznámit širší veterinární veřejnost s účastí a prací české reprezentace na mezinárodním poli. Z původně čtyř přihlášených kolegů se pátečního a sobotního jednání valné hromady zúčastnil dr. Miloš Urban, a posílil naše řady.

Pravidelná pololetní konference jednání FVE probíhala v budově rakouské Akademie věd na Ignaz Seipel-Platz, ve vídeňském 1. obvodu, nedaleko svatoštěpánské katedrály v centru města. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházela jednání ve středu večer od šesti do osmi a další ve čtyřech sekcích ve čtvrtek dopoledne a odpoledne. Česká republika obsadila v letošním roce všechny z nich – sekci praktických veterinárních lékařů (UEVP), o které je pojednáno ve zprávě dr. Daniela na jiném místě, sekci hygienickou (UEVH), kterou navštívila prof. Steinhauserová, sekci veterinárních lékařů ve výuce, výzkumu a výrobě (EVERI), zpráva je zveřejněna na jiném místě, a sekci státních veterinárních lékařů (EASVO), kterou po rezignaci dr. Matoucha navštěvuje za AVL dr. Konečný.

Hlavními tématy k projednávání byly dvě normy, které byly dlouhodobě připravovány a projednávány jak pracovními skupinami, tak v sekcích.

Jednalo se o návrh veterinární normy, která má sloužit pro přípravy či úpravy národních veterinárních zákonů či v našem případě zákona o Komoře veterinárních lékařů ČR, a to o vymezení pravomocí činnosti veterinárních lékařů ve vztahu k chovatelské a farmářské veřejnosti a současně k paraveterinárním profesím a střednímu veterinárnímu personálu.

Pro svůj význam by měl být tento návrh přeložen a publikován na stránkách Zvěrokruhu.

Druhým projednaným a odsouhlaseným dokumentem byl etický kodex veterinárních lékařů Evropy (Code of Conduct), který řeší podobně jako návrh etického kodexu KVL ČR oblasti vztahů veterinárních lékařů ke zvířatům, veřejnosti, navzájem mezi sebou, k životnímu prostředí apod.

Na zasedání vystoupil ředitel dr. B. Vallat, OIE v Paříži, s přednáškou Proč je veterinární lékařství veřejně prospěšnou profesí, která pro svůj alarmující význam hrozby přenosných chorob a úlohy veterinárních lékařů v současné společnosti bude reprodukována na sněmu KVL v Seči u Chrudimi 11. října 2008.

Dalším zvaným řečníkem byl dr. E. Marain (komise EU, DG Sanco) s příspěvkem Strategie zdraví zvířat v EU (EU Animal Health Strategies). Vyčíslil ztráty podle druhů zvířat a podle zemí, kdy největší způsobila v posledních letech vlna slintavky a kulhavky v Anglii, mor prasat v Německu a chřipka ptáků v Nizozemsku a jinde. Třetím řečníkem byl prof. Dr. K. Jurka, německý lobbista Evropského parlamentu, který pojednal svou přednášku o formování nové evropské legislativy a o práci komise (EC), vztahující se ke zvířatům a veřejnému zdraví po lisabonské schůzce

(Post Lisbon: EU decision-making and the requirements for lobbying), kdy podle jeho názoru je EC výkonnou exekutivou EU, návrhy delegované EC mohou ovlivňovat politiku EU v oblasti zemědělství a veřejného zdraví. Podle jeho názoru by měla být vytvořena síť politického dozoru nad činností komise a cosi, co nazval atmosférickým lobbingem, kde veterináři se díky svému postavení ve společnosti těší dobrému vlivu na veřejné mínění, nicméně na tomto postavení musí tvrdě pracovat, aby si je udrželi. Závěrem doporučil veterinárním lékařům, aby při dosahování svých politických cílu byli výmluvní, tvořiví a jedineční a ubrání se tak před možnými negativními dopady nové lisabonské smlouvy (Be eloquent, be creative, be unique! And the Reform Treaty surely won’t break your neck!).

Z nových návrhů na evropskou legislativu prezentovala pracovní komise FVE svůj poziční dokument (position paper), návrh novely směrnice o welfare zvířat na jatkách a při porážce (revize směrnice 93/119EC); ochranu zvířat při převozu – změny ve směrnici 1/2005/EC (zvláště v oblasti hustoty zvířat a doby transportu). Zúčastnění vyslechli zprávu z konference o methicillin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA), který se stává další nozokomiální hrozbou, přenosnou ze zvířat, zejména prasat. Výsledky z odběrů, provedených mezi dánskými veterinárními lékaři, specialisty na choroby prasat, ukazují, že 31 z 34 bylo pozitivních na přítomnost MRSA. (Obdobná studie proběhla na VETfairu s dosud nepublikovanými výsledky, pozn. autorů). Sekce státních veterinárních lékařů informovala o nutnosti vytvoření fondu pro pokrytí potřeb preventivních veterinárních opatření (Rural Development Funds), konstatovala také mj. stálé porušování welfare při přesunech štěňat k obchodním účelům a zvyšující se riziko rozvlečení přenosných chorob při jejich nekontrolovaných přesunech.

Hygienická sekce podpořila návrh etického kodexu regulace EC 852/2004, 853/2004 a 854/2004 o rybářství značení a porážkách, zaujala stanovisko k použití antimikrobiálních prostředků k odstranění kontaminace z drůbeže, které nabádá komisi upřednostnit jiné metody. Stanovisko sekce k návrhu komise (EC) k účtování oficiálních kontrol v potravinovém řetězci je takové, že každý stát má vlastní způsoby jak pokutování, tak dalších opatření k zajištění požadavků na kontrolu potravin, které je třeba respektovat.

Doslovné znění závěrů sekcí a schválených dokumentů je k dispozici na www.fve.org.

MVDr. J. Bernardy a MVDr. M. Snášil