Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání grémia komor s premiérem

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Z činnosti komory


Radka Vaňousová

Jednání na Úřadu vlády ČR

Dne 4. 3. 2019 jsme se s dalšími zástupci komor zřízených ze zákona setkali k jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem Andrejem Babišem a dalšími zástupci vlády ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, s náměstkem pro legislativu z ministerstva práce a sociálních věcí Petrem Hůrkou a ředitelem odboru stavebnictví a stavebních hmot z ministerstva průmyslu a obchodu Petrem Serafi nem. V rámci konkrétních komor byla hodnocena dosavadní spolupráce s vlastními resorty a zapojení do legislativních procesů.

Mezi společnými tématy rezonoval zejména připravovaný zákon o lobbingu. Zástupci profesních komor vyjádřili přesvědčení, že profesní komory by měly být výslovně vyňaty z působnosti zákona. Do působnosti jednotlivých komor nepochybně patří mimo jiné spolupráce se státními orgány v rámci legislativního procesu, přičemž na tuto činnost by nemělo být nahlíženo jako na lobbing. Postavení samosprávných profesních komor je třeba zásadně odlišit od postavení klasických lobbistických subjektů, obchodních komor a svazů, odborových organizací atd., které v rámci své činnosti zastupují zpravidla na komerční bázi zájmy svých klientů.

MEZI SPOLEČNÝMI TÉMATY REZONOVAL ZEJMÉNA PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O LOBBINGU

Naproti tomu profesní komory, jakožto samosprávné stavovské organizace, vykonávají veřejnou moc na jim svěřeném úseku a logicky se podílejí na legislativním procesu, který se dotýká jejich činnosti. I z hlediska důstojného postavení profesních komor je nevhodné jejich zařazení mezi klasické lobbisty. Kromě toho by aplikace zákona na profesní komory přinesla nepřiměřenou administrativní zátěž. Převažující názor je, že problematika by měla být řešena formou etického kodexu pro poslance a další státní orgány.

Ministr spravedlnosti se vyjádřil v tom smyslu, že v rámci výkonu veřejné správy nebude na profesní komory nahlíženo jako na lobbisty, kteří by měli spadat pod režim navrhovaného zákona.

 


Zároveň obhajuje potřebu registrace lobbistů tak, aby mohla být prováděna křížová kontrola poskytovaných informací.

Premiér se vyjádřil v tom smyslu, že zákon ještě nebyl projednán ve vládě on osobně má zájem především na regulaci činnosti klasických lobbistů a připomínky komor vezme v úvahu. Nicméně i přes uváděné proklamace se nezdálo, že by zástupci vlády vnímali zásadní rozdíl mezi komorami zřízenými ze zákona a jinými zájmovými organizacemi.

Pan premiér vyjádřil připravenost a potvrdil zájem na pravidelných setkáních se zástupci profesních komor. Vyjádřil přání, aby jednání probíhalo vždy v předem stanoveném termínu a s dohodnutou agendou jednání.

Radka Vaňousová