Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou

  Časopis Zvěrokruh 7/2018
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Informace o jednání 11. 6. 2018 na ministerstvu financí


 

Ke sjednocení sazeb DPH není vůle praktická ani politická ani žádná (15% sazbu dnes už Evropská komise notifikovat údajně nebude; země, které mají veterinární oblast ve snížené sazbě – citované PL –, mají toto od r. 1993, (kdy ještě bylo možno argumentovat slovy veterina = převážně se zemědělstvím související činnost) a stejně tak poslední zařazení veterinárních léčiv z 21% do 10% sazby podle sdělení Ing. Schillerové nebylo vlivem správy našich vnitřních věcí, ale zcela výsledkem postoje Evropské komise.


Nicméně bude ještě hůře: na úrovni EU je silnou agendou uvolnění a podpora internetového obchodu s léčivy. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských zemích jsou sazby DPH (základní, snížená, druhá snížená …) zcela rozdílné, musí zhruba do 2–3 let nastat novelizace na evropské úrovni. Zmatek, který (při určování sazeb na národní úrovni – kdy se očekává, že EU pouze určí, které položky nelze snížit) nastane, překoná nejspíš zmatky současné = sazeb bude nejspíš celá řada atd. Počet segmentů národního hospodářství, kterým to přinese problémy, je nejspíš neodhadnutelný (plátce DPH dodavatel v jiném státě/ režimu než plátce DPH odběratel…).

K zatřiďování položek podle celního sazebníku (antiparazitika, chemické látky … x veterinární léčiva obecně) nezaujalo ministerstvo financí jednoznačné stanovisko, problém chápou; celníci jej vidí jinak než „zbytek světa“ a soudní pře, které už v této chvíli probíhají, možná rovněž nedají jednoznačnou odpověď.

Jednání se zúčastnili:

ministryně Schillerová a Ing. Fasora. Za pracovní skupinu KVL se zúčastnili Ing. Samohýl, Dr.Vaňousová, Rychlík a Daniel.

K. Daniel

Komora veterinárních lékařů České republiky