Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva 29. 9. 2010

  Z ČINNOSTI KOMORY

  

MVDr. Radka Vaňousová

Zpráva ze zářijového jednání představenstva, slovem i obrazem

Ve středu 29. 9. 2010 jsme se sešli na sekretariátu Komory na zářijové schůzi představenstva. Program zahájil prezident MVDr. Ondřej Rychlík informacemi k doplnění programu a projednáním nezbytných formalit. V úvodu nás seznámil Dr. Snášil s nabídkou zvýhodněného volání od společnosti T-mobile a následně promluvil MVDr. Brada ve své záležitosti žádosti o sociální příspěvek, který jeho vlastní okresní sdružení zamítlo. Obhajoba žádosti dr. Brady byla poměrně bouřlivá, i proti naší vůli jsme se dozvěděli spoustu informací k současným i minulým vztahům panujícím mezi členy přerovského okresního sdružení.

Zpráva prezidenta zahrnovala mimo jiné i pozvánku na oslavy 20. výročí založení fakulty veterinárního lékařství VFU od děkana prof. Nečase, ve kterém stálo, abychom navrhli témata, která bychom při této slavnostní příležitosti mohli prodiskutovat. Bohužel, témata, která bychom rádi prodiskutovali, byla označena za kontroverzní a při této příležitosti zcela nevhodná. Přítomnost představenstva na této akci bude brána jako důkaz výborných vztahů mezi Komorou a univerzitou, takže se máme slavnostně vystrojit a usmívat se.

v individuální a etické rovině je zvíře živým tvorem s omezenou právní subjektivitou

Dále se projednáva lo uzavření a podmínky smlouvy o novém právním zastoupení Komory. V návrhu smlouvy byla odsouhlasena hodinová částka odměny za právní služby a byla zamítnuta částka paušální. V další diskusi se probírala smlouva s firmou Drosera o modulu elektronických voleb a následovalo ofi ciální vyhlášení voleb do orgánů Komory a způsob provedení voleb, tj. kombinované – korespondenční a elektronické.

Po schválení zprávy prezidenta jsme pogratulovali MVDr. Raškovi k narozeninám a přišla na řadu zpráva revizní komise. MVDr. Grymová oznámila představenstvu, že narůstá počet kauz z důvodu neoprávněného výkonu veterinární činnosti, a to veterinárními techniky nebo majiteli zvířat, dále se množí počet kauz s nezaregistrovanými petpasy, mediální kauzy v televizi nebo stížnosti na veterinární lékaře – zaměstnance Fakulty VFU. V současné době se rozchází názor orgánů Komory, výklady právníků a názor školy na povinnosti členství zaměstnanců školy vyučující klinické předměty a vykonávající praxi v rámci školy.

 

 

 

…staré čínské přísloví praví, že obraz vydá za tisíc slov. Dnes tu máme dvě zprávy ze schůze představenstva. Jednu slovem a druhou obrazem

Úkoly z předchozího představenstva byly splněny. Následovaly zprávy jednotlivých komisí. Z činnosti redakční rady byla zdůrazněna příprava kalendářů pro členskou základnu a práce na zlepšení webových stránek Komory. Legislativní komise se sešla z důvodu připravované novelizace veterinárního zákona, státní správa zatím vyčkává, zákon se prozatím neotevírá (mají momentálně jiné starosti) a ústně nás podpořila v případech čipování zvířat a ve výčtu činností určených pouze do rukou veterinárního lékaře. A následně je třeba, abychom byli připraveni na novelizaci občanského zákoníku, kde se bude jednat o zvíře – věc x nevěc, a my jsme vydali jednotné stanovisko k této záležitosti. MVDr. Daniel sepsal vyjádření, jak by se k této záležitosti mohla Komora postavit: “Zatímco v právní rovině je zvíře věcí, se zvláštními požadavky na zacházení vymezeným welfare legislativou, v individuální a etické rovině je zvíře živým tvorem s omezenou právní subjektivitou.“ MVDr. Daniel se stal do voleb členem i legislativní komise. MVDr. Borkovec byl zvolen členem komise pro koordinace oslav veterinárního roku 2011 a byla schválena služební cesta členů zahraniční komise do Bruselu na setkání veterinárních praktiků. Vzdělávací komise seznámila představenstvo s plánovanými komorovými semináři.

Komise pro organizování sněmu doporučila představenstvu termín dalšího, tentokrát XX. sněmu a to 14. května 2011, bylo navrženo několik míst, kde se sněm může konat, v současnosti se budou prověřovat, jisté zatím je, že tentokrát se sejdeme někde na Moravě.

Představenstvo schválilo novou rámcovou pojistnou smlouvu pro členy Komory

Vzhledem k tomu, že časový rozvrh už byl ve značném skluzu, neboť úvodní vystoupení trochu ochromilo hladký průběh jednání, tak jsme přestávku překročili a pokračovali v programu dál. Představenstvo schválilo novou rámcovou pojistnou smlouvu pro členy Komory, kde dochází ke zrušení nejnižšího povinného limitu 250 000 Kč a nově zavádí pojištění i pro právnické osoby, navíc dojde k vyjmutí výjimky škody způsobené elektromagnetickým zářením.Na schůzi představenstva byly pozvány studentky 5. a 6. ročníku VFU, které představily prezentaci ke studijní cestě do Maroka a žádosti o finanční příspěvek, která byla poté schválena. Studentky si pochvalovaly, že získaly praktické zkušenosti s léčením zvířat a viděly nemoci, které v našich podmínkách nemají šanci potkat.

Na závěr se schvalovala nová osvědčení a probírala se agenda k světovému dni očkování proti vzteklině. Veterináři bez hranic vyrazili do ulic s darovanými vakcínami na vzteklinu a v ulicích Brna očkovali psy bezdomovců. Dr. Bernardy uzavřel program jednání zprávou ze zasedání antibiotické komise, komise se zabývala nárůstem rezistence a nárůstem spotřeby antibiotik.

 

 
MVDr. Radka Vaňousová