Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva a předsedů OS KVL ČR

Jednání představenstva a předsedů OS KVL ČR

Komentář

Dorazila jsem sice s mírným zpožděním, zato však i se svým synem. Pan prezident slíbil a opravdu i “zařídil chůvu”, a tak jsem nenarušila průběh jednání.

Kodex správného zvěrolékaře

Dr. Tlučhoř ve své zprávě revizní komise navrhuje, aby byl vypracován Kodex správné veterinární praxe. Protože roste počet stížností na veterináře, už není možné je řešit, neboť jde většinou o tvrzení proti tvrzení. Snažíme se o co nejlepší péči pro mazlíčka, ale pokaždé se zkrátka nezadaří a kdo za to může, samozřejmě veterinář. Na univerzitě nás učí spoustu věcí, řekla bych i zbytečných podrobností, ale vyjít s rozzuřeným klientem je kolikrát těžší než provést kastraci feny mopse s mitrální insuficiencí v injekční narkóze.

Myslím, že bychom neměli zapomínat na dodržování zásad profesionální etiky vůči kolegům. Měli bychom upřednostňovat zásady kolegiality před okamžitým ziskem, v duchu podpory úsilí o povznesení veterinárního stavu. Pro osvěžení paměti připomenu: “Žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu!” Pozor, porušíme-li tento řád, dostáváme se do problémů.

Myslet si můžeme každý co chceme, ale pomluvou kolegy nahráváme jen ke zbytečným stížnostem majitelů a věřte nebo nevěřte, jednou dojde i na toho, kdo chovatele ke stížnostem nabádá.

Obsadit dům

Probrali jsme také organizaci připravovaného sněmu 14. října v Kongresovém centru v Praze, společně se Světovým kongresem WSAVA. Dva moderátoři vás budou sněmem provázet, neřeknu kdo to bude, přijeďte se podívat. Probrali jsme některé organizační záležitosti. Mimo jiné i pracovní večeři představenstva v předvečer sněmu, ke kterémuž tématu proběhla již předem mailová diskuse. Opět jsme se nemohli shodnout, zda jít do již zamluvené hospůdky “U sedmi švábů”, nebo se “oháknout do smokingu a vyrazit do Obecního domu, kam jsme byli “pozváni” od organizátorů Světového Kongresu. Cena této večeře – 95 euro – se má dle rozhodnutí představenstva podělit 50 : 50, účastník a Komora. Já se ale nějak nemůžu zbavit dojmu, že se to nejen nesluší, ale že pozvání jsme dostali kvůli malému množství zájemců, a někým se ten Obecní dům musí obsadit. Takže tomu budeme říkat reprezentace Komory.

Zprávy komisí

V dalších bodech jsme postupně schvalovali jednotlivé zprávy pracovních komisí. Vzdělávací komise upozorňuje na seminář pořádaný Komorou a to 11. 11. na téma: základy klinické diagnostiky pro malá zvířata, který bude jednou z prvních vlaštovek seminářů cenově dostupnějších než od jiných pořadatelů, včetně zaměstnanců školy.

Ze zprávy ekonomické komise jsme se dozvěděli, že plánovaný rozpočet na rok 2006 nebude překročen, i když k hospodaření se vždy nějaká výtka najde, a že neplatičů stále ubývá.

Mediální komise zajistí nástěnný kalendář na rok 2007, abyste si opět měli kam zapisovat svoje pracovní či jiné služby.

Zahraniční komise vybízí ostatní ke spolupráci, je třeba vědět, na co se na zahraničních cestách zaměřit, co by bylo prospěšné pro praxi.

Také další body našeho jednání sledovala Dr. Kolomazníková z AVL v rámci zlepšení tolik diskutované spolupráce !? Z nich jmenuji například:

Bod pojištění:

I nadále budeme v únoru posílat složenku s penězi do České pojišťovny. Ve hře ještě byla Kooperativa, ale více méně šlo při rozhodování jen o to, kdo má jaké zkušenosti s kterou pojišťovnou.

Prezident nás informoval o možnosti zřízení Společnosti právní ochrany. Po diskuzi, zda ji zajišťovat přes vlastní s.r.o. jsme rozhodli, že tuto činnost raději přenecháme profesionálům.

Dr. Rychlík nás seznámil s přepisem časopisu do elektronické podoby na webových stránkách www.casopis-zverokruh.cz, takže nahlédněte.

Návštěva ředitele

Vystoupení ředitele SVS MVDr. Maleny přišlo na řadu až ve 14. hodin, v době začátku jednání předsedů okresních sdružení, v posluchárně pavilonu Prof. Klobouka. Loňské setkání předsedů bylo pro mne impulsem začátku práce v Komoře. Letos se do Brna sjelo jen velmi málo předsedů, asi 30. Tentokrát by nám opravdu postačila posluchárna velmi malá. Stejně jako vloni vystoupil Milan Malena s krátkým proslovem o aktuální epizootologické a hygienické situaci v naší republice. Upozornil na chyby při vyplňování zdravotních potvrzení při přepravě zvířat na jatka – zejména zvířat zraněných. Diskutovalo se, proč utratit jatečného býka kvůli zlomené noze a způsobovat zbytečné ztráty chovateli.

MVDr. Jana Součková a syn

Komora veterinárních lékařů České republiky