Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva a valná hromada sekce veterinárních lékařů Evropy,

  Z ČINNOSTI KOMORY

pracujících ve školství, výzkumu a průmyslu (EVERI)

Představenstvo se sešlo před valnou hromadou sedmnácti členských států a organizací, tvořících členskou základnu (Francie, Německo, Španělsko, Dánsko, mezinárodní studentská organizace IVSA apod.), pozorovatelů (Nizozemsko, Makedonie) a hostů (EAEVE apod.).

Delegát KVL ČR Jan Bernardy fotí auditorium (místo aby seděl a dělal si poznámky)

 

Současné představenstvo, vedené prezidentem R. Weilenmannem (Roche-Hoffmann, CH) ukončilo svojí činnost po uplynutí volebního období a bylo nahrazeno v částečně obnoveném složení, vedeném nově zvolenou prezidentkou Ljiljanou Markuš- Cizelj (Intervet, NL). Vedení tak zůstává v rukou průmyslu, nicméně v představenstvu je zastoupeno jak akademické, tak výzkumné prostředí. Osobně jsem uvítal novou osobu Timo Wahlroose (SF), někdejšího studentského předsedu IVSA z r. 1995, kterému jsem s potěšením předal svůj úřad spojený s vedením financí EVERI a především upomínáním opožděných plateb. Svoji pozici v představenstvu jsem obhájil na místě styčného článku s EAEVE a v iniciaci projektu přibližování osnov jednotlivých evropských veterinárních fakult. Současně běží dál např. projekt podle vzoru britských univerzit, kdy je umožněno vždy několika studentům seznámit se s provozy výrobních podniků na veterinární léčiva, zejména s prací ve zvířetnících firem, jako je Hoffman la Roche apod. EVERI jako spojnice průmyslu a škol tyto pobyty pomáhá organizovat.

Do tohoto programu je přihlášena i brněnská FVL a čtrnáctidenní pobyt je ohodnocen několika tzv. kredity, tj. je určitou formou vykonané studijní praxe.

 
MVDr. Jan Bernardy