Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání představenstva – ve znamení gesta technická…

  Z ČINNOSTI KOMORY
Když jsem dostala za úkol napsat článek z jednání představenstva Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR), musím přiznat, že jsem se opravdu zděsila. Já, absolutní laik, mám psát report ze zasedání, kde se jistě budou probírat témata, která jsou zcela mimo moje vědomosti? Nebylo ale úniku, a tak jsem na jednání, s trochou strachu v kapse, vyrazila.

Jednání představenstva se konalo na půdě Krajské veterinární správy v Hradci Králové a začátek byl vyhlášen na 13. hodinu. Protože jsem se nechtěla dopustit společenského prohřešku v podobě pozdního příchodu, dorazila jsem na místo s dostatečným předstihem. To jsem ale netušila, že některé členy představenstva pozdní příchody netrápí. Zpoždění bylo ještě navýšeno technickými problémy, který nevyřešil ani „přítel na telefonu“. Počítače se nedomluvily s projektorem, prezentace tedy nebudou a představenstvo bylo možné zahájit. Konečně, bylo již 13.40.

Před oficiálním jednáním měla slovo MVDr. Blanka Karešová, ředitelka Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Stručně představila práci svého pracoviště a poukázala na kauzu „doktora“ Novotného, která krajskou správu rovněž trápí. Toto téma bylo probráno i během řádného jednání.

 

Vlastní jednání představenstva bylo zahájeno prezidentem Karlem Danielem, který přednesl svou zprávu. Upozornil hlavně na probíhající jednání s rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesorem Večerkem a jako další na řadu přišla se svou zprávou revizní komise. Dosud poklidnou atmosféru rozbil hned úvodní bod, a to otázka petpasů. Všichni členové představenstva jakoby se náhle probudili a každý chtěl něco říci. Strhla se smršť gest „technická připomínka…“. Další bouři vyvolala výše zmíněná kauza „doktora“ Novotného. Pan Novotný totiž provozuje veterinární praxi, ovšem nemá řádný titul veterinárního lékaře. Případ není v České republice ojedinělý, podobní „rádoby“ veterináři trápí KVL již dlouhou dobu. Nad tímto tématem proběhla vášnivá debata, kterou diplomaticky ukončil viceprezident MVDr. Jan Bernardy: „Je potřeba řádně zakročit.“ Nakonec se představenstvo shodlo na tom, že bude podáno další trestní oznámení.

Následovaly zprávy čestné rady, ekonomické a legislativní komise. Všechny zprávy prošly poklidným odsouhlasením. Při další prezentaci zprávy vzdělávací komise nastává menší rozruch. Není to ale kvůli tématům, na stoly se totiž začalo nosit občerstvení. Po půlhodinové přestávce bylo zasedání zahájeno studenty, kteří žádali představenstvo o dotaci ve výši 25 000 Kč na studijní pobyt v Maroku. Představenstvo neváhalo a finance pro studenty odsouhlasilo. Proč by také ne, vždyť se jedná o jejich budoucí kolegy.

Po příjemném jednání se studenty se pokračovalo ve zprávě vzdělávací komise. Netrvalo dlouho a v zasedacím sále bylo opět hodně rušno. Snad každý chtěl dostat slovo. Jednalo se o tom, zda KVL ČR ve spolupráci s ČAVLMZ uspořádá 30. 5. 2009 seminář a workshop na téma zdravotní problematika drobných zvířat s předběžnými pracovními náklady 270 000 Kč. Po dlouhých proslovech některých členů konečně došlo na hlasování. A výsledek? Seminář nebude.

Někteří členové představenstva se při této debatě velmi rozohnili, takže trvalo poměrně dlouho, než se atmosféra uklidnila a bylo možné pokračovat. Svou zprávu nyní prezentovala zahraniční komise a po ní následovala zpráva o činnosti sekretariátu. Obě dvě byly bez problémů přijaty.

V tuto chvíli bylo již krátce po 17. hodině a na řadu měl přijít poslední bod jednání. Na všech přítomných byla již viditelná značná únava. Proto není divu, že když se o slovo přihlásil doktor Matušina a znovu otevřel otázku petpasů, někteří členové představenstva reagovali až přehnaně nemile. Debata nad zmíněnými petpasy po chvilce dostala neskutečný náboj. Všichni se zapojili, ale každý jakoby mluvil o jiném tématu. Názorovou přestřelku ukončil až prezident Daniel slovy: „Vážení kolegové, opusťme toto minové pole!“ a vyhlásil poslední bod jednání s názvem Různé. I teď se doktor Matušina hlásil o slovo a prezident Daniel mu věnoval poslední tři minuty jednání. Po rychlém tříminutovém monologu bylo zasedání ukončeno v čase 17.30.

A co dodat na závěr? Těžko mohu posuzovat výsledky, které zasedání přineslo. Mohu jen říci, že i přes mé počáteční obavy mi nebylo na jednání představenstva nepříjemně.

 
Magdalena Hándlová, redaktorka spol. EURO P. R., s. r. o.