Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání s vedením SVS, ÚSKVBL a VFU

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Jak dál s profesními normami

Na sekretariátě Komory se 9. června konalo další kolo jednání mezi ústředním ředitelem SVS M. Malenou, ředitelem ÚSKVBL A. Herou, rektorem VFU J. Suchým a prezidentem KVL K. Danielem.

 

Diskuse se týkala především společné profesní strategie pro nadcházející novelizace veterinárních a souvisejících předpisů a mezi jiným i možnosti upřesnění postihu provádění veterinární činnosti neveterináři. Jako hlavní argument pro udržení práva preskripce i výdeje veterinárních léčiv praktickými veterinárními lékaři byla zdůrazněna jejich odbornost a odpovědnost při uplatňování zásad antimikrobiální politiky.

V diskusi zazněla i obava z možnosti ztráty některých dozorových kompetencí a z přesunu pravomocí na laické osoby. Schůzka podtrhla nutnost společného postupu při prosazování rozumného znění profesních norem.

 
Karel Daniel