Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání v barokním salonku

Jednání v barokním salonku

Na naše červnové jednání jsme se sjeli do městečka Čeladná, nedaleko Frýdku-Místku. Letní zasedání obvykle děláme společně se slovenskou komorou.

V minulém roce nás hostila slovenská strana, letos byla řada na nás.

Vybrán byl hotel Prosper, kde jsme rokovali v barokním salonku. Ale začněme od začátku.

Takže v pátek 20. 6. jsem vyrazila i s mojí malou rodinkou směr Beskydy.

Podařilo se nám zmíněný hotel najít poměrně brzy, a tak jsme stihli nejen začátek jednání, ale i společný oběd, který byl již od 12 hodin. Předsedové čestné rady, revizní komise a všichni předsedové komisí představenstva se zde, společně s panem prezidentem, sešli již den před tím, aby projednali a připravili návrh rozpočtu na příští rok.

My ostatní jsme se v již zmíněném barokním salonku sešli v nadpoloviční většině až, jako již tradičně, asi s půlhodinovým zpožděním a začali jednat.

Program byl stejný jako vždy, a tak jsme začali zprávou prezidenta. Dostáváme stále průběžně informace e-mailovou poštou, takže jsme mohli plynule přejít ke zprávě revizní komise. Z této zprávy stojí za zmínku především fakt, že se stále častěji začínají objevovat problémy u nově nastupující generace mladých veterinářů. Někteří vykonávají veterinární činnost, aniž jsou členy Komory, neboť si myslí, že jako zaměstnanci být členem nemusí. Je vidět, že osvěta v oblasti znalostí o Komoře veterinárních lékařů je i přes spolupráci s PR agenturou stále malá a bohužel i u samotných veterinářů. Za prezidenta MVDr. Špručka se předávala osvědčení a současně s tím i informace osobně. To však bylo dost náročné, a tak padl návrh a myslím, že poměrně rozumný, že bychom jako Komora pořádali pro čerstvě promované absolventy informativní „seminář”, kde bychom podávali důležité základní informace o našem stavu, tzn. jak se stát členem Komory, jak si obstarat pojištění, ale třeba i jak co nejméně problémově podnikat.

Dalším hostem byl předseda čestné rady MVDr. Andreas, který v tomto čísle píše úvodník, jenž jste si jistě přečetli.

Následovala kontrola úkolů, a to jak některých již starších, které se zatím nedaří plnit, tak některých nově vzniklých.

Vypadá to, že po dlouhých debatách budeme mít co nevidět nové webové stránky, jež obstará MVDr. Rychlík společně s firmou Drosera, kterou nám doporučila PR agentura. Věřím, že za ty peníze to bude fungovat samo.

Stále finalizujeme smlouvy pro veterinární lékaře z praxe, kteří jsou ochotni něco praktického naučit naší mladou perspektivní generaci – konkurenci, ale také smlouvy o možném financování z ESF.

Připravuje se také nový mezinárodní formulář na DKK a DLK, jehož vznik má na starosti MVDr. Snášil.

Opět se nám nepodařilo přesvědčit některé kolegy z představenstva o včasném zasílání článků publikovaných ve Zvěrokruhu, o čemž svědčila i příprava tohoto čísla. Ale za to jsme v souladu s usnesením sněmu a s uskutečněnými anketami zamítli návrh kolegy Mráčka vydávat časopis jedenkrát za čtvrt roku. Marně jsem si lámala hlavu, co bychom tam pak psali, aby to bylo aktuální, a jak bychom autory získávali potom.

Uvažovaný sociální balíček jsme zrušili, takže odchodné nebude, a místo toho prošel návrh na zavedení změny systému ve vybírání poplatků, a to tak, že každý rok se bude vybírat jiná částka dle potřeby. Prý abychom neustále nehromadili více peněz a pak neřešili, co s nimi. To si každopádně musíme rozhodnout hlasováním na sněmu.

Další vleklý problém s jednodušší evidencí petpasů se opět posunul o krok kupředu. Měl by se zadávat programátorské firmě souhrn specifikací k vytvoření celého evidenčního systému. Začalo to žádostí o vytvoření rozhraní k připojení uživatelských programů a končí u příručky s 36 stranami specifikací. Odpovědnost za to by měl nést, kdo jiný než MVDr. Matušina.

S Euro PR agenturou budeme zatím pokračovat i v dalším roce. Mediální a legislativní komise by měla před uzavřením smlouvy, na základě agenturou předloženého výčtu akcí, dodat hodnocení dosavadní spolupráce.

Vzdělávací komise chystá další seminář, legislativní komise šetří finance a komunikují pouze přes e-maily. Poměrně obšírnou zprávu zahraniční komise z cesty do Vídně přednesl Dr. Kyllar. Je vidět, že se tématu v zahraničí skutečně aktivně věnuje. Dotkl se i problému rozdělování plemen psů podle nebezpečnosti. Stanovisko FVE si můžete přečíst také v tomto čísle, a to v rubrice Informace ZK KVL ČR. Stejně tak si můžete přečíst i zprávy z cest do Vídně od ostatních zúčastněných.

Na závěr vystoupila paní Hanelová z makléřské společnosti ITEAD a představila nám novou mladou likvidátorku pojistných událostí, což ocenili zejména pánové. Informace o nových možnostech pojištění se také můžete dočíst v tomto čísle.

Dále bych chtěla opět připomenout sněm, konaný letos na Seči 11. 10. 2008.

Neúnavně připomínám a věřím, že tentokrát nás přijede více než 150. I když jsme malinko navýšili náklady na přípravu sněmu, abychom vytvořili co nejpříjemnější prostředí, budou nám nadále při sněmu sčítat hlasy skrutátoři. Vyjdou totiž levněji než hlasovací zařízení. A pak jsme ještě hodinku poseděli se slovenskými kolegy. Jako každý rok jsme probrali témata vzdělávání, lékovou politiku, pojištění a plnění škod.

Pak už následovala společná večeře. Na cestu zpět k domovům bylo už pozdě, a tak valná většina dala přednost strávit noc v hotelu. Bavili jsme se dobře, program byl volný, někdo si šel zaplavat, jiní si sdělovali své názory v loveckém salonku a musím říci, že z příjemně stráveného večera mám takový pocit, že kdybychom si vždycky před schůzí otevřeli lahvinku vína nebo vypili pár piv, jednali bychom rychleji, efektivněji a možná i bez některých emocí. Ještě bych chtěla pochválit paní Sylvu Skálovou za výbornou přípravu a organizaci celého našeho setkání v Čeladné.

Takže příjemné prázdniny, pěkné počasí a alespoň pro někoho dlouhou dovolenou.

Příště možná s někým jiným u dalších postřehů z jednání. Bude to koncem srpna a společně s předsedy okresních sdružení v Brně.

MVDr. Jana Součková