Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání zástupců profesních komor

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Z činnosti komory

 

Jednání proběhlo dne 3. 12. 2014 v sídle ČLK v Praze. Přítomné přivítal MUDr. Milan Kubek a zahájil slovo na téma, Co přinesl loňský rok lékařské komoře. Konstatoval, že pokud vláda splní programové prohlášení, lékaři budou spokojení. Zatím došlo pouze ke zrušení regulačních poplatků. Oslovil přítomné, zda by mohli zaslat žádost za své komory předsedovi legislativní rady vlády Jiřímu Dienstbierovi, aby profesní komory byly automaticky zahrnuty do meziresortního připomínkového řízení.

Zástupci jednotlivých komor se shodli zejména na stížnostech týkajících se připomínkových řízení legislativních procesů. Došlo již i k tomu, že profesní organizace hájila nejen zájmy svých členů, ale dokonce i zájmy koncového spotřebitele. Dále se zástupci shodli na nízkých odměnách za státní zakázky a velkém přílivu „ruskojazyčných“ absolventů. Výstupem z tohoto jednání je společné prohlášení.

Radka Vaňousová