Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jednota by pomohla: Zpráva o jednáních při 13. sněmu AVL ČR

Jednota by pomohla
Zpráva o jednáních při 13. sněmu AVL ČR

SVS se bude podílet stovkou tisíc korun na financování podílu za státní veterinární lékaře na členských příspěvcích do organizací FVE. Řekl to ústřední ředitel SVS Dr. Malena na 13. sněmu AVL ČR, 10. června 2006 ve Větrném Jeníkově.

Zástupci AVL ČR chtějí pozvednout prestiž celého veterinárního stavu, což se podle nich dá učinit upevněním vnitřní soudržnosti a angažovanosti. “Veterinární obec” jako celek by pak byla více funkční, což se zatím daří pouze na některých okresních úrovních.

Diskutovaným tématem sněmu byla také vzájemná spolupráce AVL a KVL ČR. Členové AVL reagovali na polemický komentář ve Zvěrokruhu č.5/2006 v souvislosti s “Deklarací o vzájemné spolupráci AVL a KVL”. Tuto deklaraci Asociace odsouhlasila, stejně jako představenstvo Komory, což všichni dohromady hodnotí jako první krůček pro rozvoj další spolupráce. Její náplň je obecná a měla by vyjádřit, že chceme něco změnit, případně rozvíjet a upřesňovat dle vzájemné potřeby.

Způsoby a důvody

Předseda AVL Dr. Kurfürst na sněmu nesouhlasil s některými tvrzeními Dr. Daniela ze zmíněného komentáře (o odštěpení AVL v minulosti, o těžkém hledání důvodů existence AVL a o tom, že by státní veterinární lékaři očekávali od Komory hlavně odborovou roli).

“Asociace odborovou roli od KVL ČR nepotřebuje,” tvrdí Dr. Kurfürst. Přesto dodává, že i státní vet. lékaři mají možnost vstoupit do KVL. Tím by se sjednotil a posílil celý veterinární stav a stoupla by prestiž vůči veřejnosti. Tomu však brání kromě jiného – např. podle Dr. Kolomazníkové – některé překážky v komorové legislativě (disciplinární řád je šitý na míru jen pro lékaře vykonávající soukromou praxi).

Mnohé státní veterinární lékaře od vstupu do KVL odrazuje snaha Komory jednat s Asociací veterinárních lékařů z pozice síly a snaha vyvyšovat se na ni. Upozorňují na to členové Asociace Dr. Náplava a Kopečný. Zároveň dodávají, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Předseda Kurfürst dosavadní práci AVL ČR hodnotí pozitivně, ale s návrhem na větší angažovanost souhlasí. Na rozdíl od prezidenta KVL ČR Karla Daniela se nedomnívá, že by prestiž soukromých veterinárních lékařů u chovatelů či ochránců zvířat byla zvlášť vysoká. Podle něj soukromí veterinární lékaři, ve snaze vycházet chovatelům vstříc, zavírají oči a certifikují na jatka i zvířata, před tím léčená antibiotiky, a tak se sami znevažují vůči veřejnosti.

První společné

Dle názorů prezidenta Komory Dr. Daniela a Dr. Borkovce byla v minulosti lobby zemědělců vnímána členy Komory jako lepší partner pro státní veterinární lékaře než Komora. Z toho vyplývá nevole podstatné části členů KVL k organizačnímu sloučení s AVL. Rovněž k tomu přispěla obava z možné nekalé konkurence, či zneužívání pravomocí a klientelismu u státních veterinárních lékařů, zároveň vykonávajících svou praxi.

Přes toto “NE” organizačnímu slučování z r. 2004, pokračovaly od jara 2005 společné snahy o překonání nedorozumění. Východiskem je oběma organizacemi odsouhlasená základní deklarace o spolupráci. Dosavadní činností již dochází k jejímu naplňování (společné pořádání semináře o aviární influenze ve Větrném Jeníkově, vzájemná účast při zasedáních představenstva, respektive předsednictva, účast na tiskové konferenci a narovnání podílu při financování čl. příspěvků do FVE). Prezident KVL Dr. Daniel rovněž nabídl AVL další rychlou pomoc ve využití elektronického Informačního zpravodaje KVL i pro AVL – k lepší a rychlejší vzájemné informovanosti členů AVL i KVL.

Budoucí další upřesnění a rozšíření spolupráce, jak je uvedeno v dosavadní deklaraci, je samozřejmě možné a oběma stranami vítané.

Jednání ve Větrném Jeníkově se za SVS zúčastnil ústřední ředitel SVS Dr. M. Malena, za Komoru byli na tento sněm AVL pozváni prezident KVL Dr. Daniel a Dr. Borkovec.

Asociace veterinárních lékařů (curicullum)

AVL ČR je stejně jako Komora organizací otevřenou všem veterinářům. Vznikla o něco později jak KVL – v roce 1992, převážně proto, že sdružování státních veterinárních lékařů bylo v KVL příliš finančně náročné.

AVL byla založena zcela dobrovolně pro lepší odborné a společenské uplatnění veterinárních lékařů a k ochraně profesních, ekonomických a sociální práv a zájmů svých členů.

V současné době má AVL 20 regionálních organizací a v hlavním seznamu je zapsáno 350 členů. Většina členů je zaměstnána ve Státní veterinární správě ČR.

Zasedání předsednictva AVL se zúčastňují delegáti zvolení zpravidla dle klíče 1/10, může se však zúčastnit každý člen. Po Dr. Lacinovi a Dr. Kopečném je v současnosti předsedou AVL Dr. Kurfürst.

MVDr. L. Borkovec